Strona główna » Na czym polegają kremacje zwłok? | Wadowice
PROMOCJA

Na czym polegają kremacje zwłok? | Wadowice

Kremowanie ciał zmarłych osób to zwyczaj stosunkowo nowy, choć nie najnowszy. Tradycja grzebania trumien że zmarłymi w cmentarnych kwaterach, była bardzo zakorzeniona w narodowej obyczajowości i dopiero pragmatyka i umiejętne wprowadzenie tej nowej możliwości do obrządku pogrzebowego, spowodowało rozpowszechnienie się kremacji. 

Kremacja nową część pogrzebu

Na terenie kraju pojawiło się wiele miejsc, w których można było poddać kremacji ciało i nie ujmując nic z godności pochówku, urnę z prochami złożyć w cmentarnej mogile. Wiele zakładów pogrzebowych poszerzyło swoją działalność o możliwość kremacji zwłok. Powstały także krematoria potrafiące w sposób profesjonalny i godny, wykonywać tą usługę. Coraz większą świadomość związana z przydatnością usługi kremacji, spowodowała, że ilość pogrzebów zmarłych poddanych kremacji zdecydowanie wzrosła. Także Wadowice, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański stały się miejscowością, w której znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie ludzi na tego typu usługę pogrzebową. Kremacja jest to całkowite spopielenie ciała zmarłego w celu przygotowania go do złożenia w grobie. Sama kremacja stała się częścią obrządku pogrzebowego, który jeśli do niej dochodzi, dzieli się na dwie części, tą przed kremacją i tą po niej. Ważnym jest, aby zakłady pogrzebowy osobom, dla których świadczą usługi, umiały przedstawić taki układ uroczystości pogrzebowej.

Najlepszą ofertę na kremację zwłok ma (proszę kliknąć link):

www.zadora24.pl/kremacja.html

Kremacja – obrządek i przepisy

Polskie społeczeństwo, w znacznej części katolickie, ale także, ta jego część wyznającą inną religię oraz niewierząca, dostała możliwość, jaka do połowy lat osiemdziesiątych zeszłego wieku, praktycznie nie istniała. Także prawo dotyczące kremacji zostało dostosowane do potrzeb społeczeństwa. Kościół katolicki, ale także i inne kościoły zaadoptowały czynności religijno pogrzebowe do nowych okoliczności. Uczynione zostało to w taki sposób, że nie ucierpiała powagą pogrzebu, a etap kremacji, został w sposób naturalny, dopasowany do klasycznego pochówku. Przy pochówku z kremacją wszystkie potrzebne dokumenty są takie same jak przy pochówku klasycznym. Jedynie, dodawana jest pisemna zgoda na kremację. Ważnym jest aby rodziny osób zmarłych, których ciała  zostały poddane kremacji, miały świadomość, że urnę z prochami, zgodnie z polskim prawem, można złożyć jedynie na cmentarzu, w grobie już istniejącym, nowej kwaterze albo kolumbarium czyli miejscu specjalnie przeznaczonym na urny.

Proces kremacji

Kremacja ciała każdego człowieka jest dla jego rodziny i wszystkich osób biorących udział w tej uroczystości, wydarzeniem bardzo poważnym i emocjonalnym. Istotnym jest więc, aby jego obsługa była najwyższej jakości, tak pod względem osób za nią odpowiedzialnych jak i samego przebiegu. Uroczystość kremacji, odbywająca się przed oczami bliskich zmarłego, to tylko część całego procesu spalania ciała nieżyjącej osoby. Ludzkie ciało spopiela się w temperaturze 1000°C przez blisko 2 godziny. Także i na tym etapie, ważnym jest aby czynność ta odbywała się z zachowaniem pełnego profesjonalizmu i poszanowania dla zmarłego. Kiedy bliscy zmarłego opuszczą krematorium, zaczyna się proces logistyczny, związany ze wszystkimi czynnościami, mającymi zakończyć kremację i przygotować urnę do przewiezienia jej do domu pogrzebowego. Krematorium to także pełen profesjonalizm na tym etapie kremacji. Ludzie w nim pracujący, mając duże doświadczenie, oraz w pełni znając procedury, potrafią zadbać o prawidłowy przebieg kremacji, doprowadzając go do końca i we właściwym czasie przekazując urnę z prochami zmarłego w celu jej godnego pochowania. 

Ku pamięci 

Śmierć bliskiej osoby to wielka trauma, która bardzo często utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji. Jednak mimo wszystko, jeśli wybiera się formę pogrzebu z kremacją, powinno zapamiętać kilka rzeczy. Trumny do kremacji nigdy nie wybiera się lakierowanej. Do kremacji przeznaczone są proste trumny tekturowe albo z drewna sosnowego. Do trumny niewolno wkładać pamiątek lub innych rzeczy nie należących do obyczaju pogrzebowego. Należy wybrać urnę na prochy. W tej dziedzinie zawsze istnieje duży wybór między urnami z drewna, kamienia albo metalu. Odnośnie trumny i urny zawsze można poradzić się pracowników domu pogrzebowego.

Kremacja ciała zmarłych to novum w polskiej historii i tradycji. W pewnej mierze fakt, że nie poddawano kremacji zmarłych, wynikać mógł z trudności logistycznych i technicznych aby je skutecznie przeprowadzać, jednak, jak się wydaje, głównym powodem była pewna kulturowość Polaków i ich tradycyjne przywiązanie do ziemi. Jednak zwyciężył pragmatyzm. Możliwość chowania wielu zmarłych w jednej kwaterze oraz przystosowana do pochówku z kremacją, obrzędowość, spowodowały, że spopielenie stała się pozytywnym i akceptowanym elementem pogrzebu.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz