Strona główna » Alicja Studniarz domaga się referendum!
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Alicja Studniarz domaga się referendum!

Radna Alicja Studniarz domaga się przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy Andrychów referendum w sprawie budowy na terenie miasta spalarni odpadów stałych.

  Temat wypłyną przy opracowywaniu przez andrychowski samorząd zmiany do Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Andrychów. Jedną z wprowadzanych do projektu zmian w studium jest lokalizacja nowego zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Planuje się, aby spalarnia śmieci mogła powstać przy ul. Biała Droga, w okolicy starego wysypiska śmieci.

  Trudno dziwić się mieszkańcom sąsiednich posesji, wyrażających swoje obawy w zakresie przyszłego funkcjonowania spalarni odpadów. Do planowanej w studium lokalizacji spalarni odpadów zgłoszono jedną uwagę, którą  większość radnych odrzuciła.

  Broni nie składa jednak radna Alicja Studniarz, która złożyła formalny wniosek o przeprowadzenie referendum na temat lokalizacji w Andrychowie spalarni odpadów.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz