Strona główna » Na co zwracać uwagę, jeżeli wybieramy geodetę?
PROMOCJA

Na co zwracać uwagę, jeżeli wybieramy geodetę?

Geodezja to dziedzina zajmująca się wielkością oraz kształtem Ziemi- w dużym uogólnieniu możemy zamknąć się w tejże formule. Czym natomiast zajmuje się geodeta oraz kto to tak naprawdę jest? Na czym polegają jego prace oraz do czego służą narzędzia, jakie możemy napotkać podczas budowy domów, bądź prowadzenia ulic. Jak działa każda profesjonalna firma geodezyjna i jak ogólnie wygląda cennik usług geodezyjnych?

Geodezja – co musimy o niej wiedzieć?

Geodezja jest nauką, jaka ma związki z różnymi sferami życia. W najprostszym znaczeniu jest to natomiast nauka o powierzchni i kształcie ziemi, jakiej celem jest prowadzenie określonych testów na terenach większych i mniejszych. Geodezja ma natomiast na celu nie tylko powodowanie wszystkich pomiarów, ponieważ jej podstawą są także liczne inne usługi geodezyjne. Geodezja nierozerwalnie wiąże się z kartografią, dzięki której dopuszczalne jest tworzenie map, globusów oraz wielu pozostałych opracowań ilustracyjnych, o czym powinniśmy wiedzieć.

Czym zajmuje się geodeta?

Do prac geodety należy nie jedynie natomiast mierzenie działek budowlanych, na których wkrótce staną domki jednorodzinne lub zabudowa wielorodzinna. Do zadań geodety należy też powodowanie testów wyznaczonych zakresów z wykorzystaniem np. pod budowę autostrad. Geodeta oferuje usługi geodezyjne również w terenie, oraz za biurkiem. W tym drugim wypadku tworzy mapy tzw. geodezyjne, jakie stanowią wstęp do tego, by budowa mogła się zacząć. Charakterystyka infrastruktury technicznej, dotyczącej mierzonego terenu, znajduje się także w obszarze obowiązków geodety. Podobnie, jak opis stanu prawnego danej działki.

Dane usługi geodezyjne na każdym kroku budowy domu

Klasyczne usługi geodezyjne Kraków można rozłożyć na trzy typy, połączone z zaawansowaniem prac budowy. Początkowo geodeta robi pomiary geodezyjne, tworzona jest poprzez niego mapa do celów projektowych, natomiast potem zajmuje się projektem wykorzystania działki. Dokument, jaki wtedy tworzy geodeta, jest tworzony na mapie. To oczywiście na niej fachowiec umieszcza wszelkie zapisy miejscowego planu wykorzystania powierzchni i możliwe decyzje o warunkach do zabudowy.

Inwentaryzacja geodezyjna, na czym polega?

Pragnąc dokonać przebieg budowy, będziesz musiał wysłać do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego operat kolaudacyjny. To system dokumentów, jakie zawierają m.in. poinformowanie o ukończeniu prac, dziennik budowy, raporty badań oraz odbiorów i inwentaryzację powykonawczą. Tenże ostatni dokument jest zadaniem dla geodety, natomiast zatem znowu jego obecność na budowie jest potrzebna.

Uprawnienia zawodowe geodety

Osoby, jakie spełnią wszelkie wymagania z zakresu wykształcenia, praktyki zawodowej mogą ubiegać się o przyznanie im praw zawodowych do wykonywania wolnej funkcji w branży geodezji oraz kartografii. Zwolnione z obowiązku spełnienia w/w warunków są osoby mające w branży geodezji oraz kartografii tytuł naukowy profesora albo I czy II stopnia specjalizacji profesjonalnej, nadanych w trybie osobnym.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz