Strona główna » Zarząd Powiatu chce sprzedać działki w Radoczy. Znajdą się chętni?
PROMOCJA

Zarząd Powiatu chce sprzedać działki w Radoczy. Znajdą się chętni?

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Radoczy, stanowiących własność Powiatu Wadowickiego, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KR1W/00023097/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Przetargi odbędą się w dniu 16.06.2021 r. na Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach, przy ul. Mickiewicza 24B, w godzinach podanych w tabeli:

                  Lp.Oznaczenie nieruchomości – działkiPowierzchnia łączna w haCena wywoławcza brutto [zł]Wadium [zł]Godz. przetargu
I.1746/10,196372 900,006 500,001000
II.1746/20,172464 080,005 800,001030
III.1746/30,225382 710,007 400,001100
IV.1746/50,231483 880,007 500,001130

Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży ww. działek został doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki na dzień sporządzania ogłoszenia o przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.

Wadium w wysokości podanej w tabeli dla odpowiedniego numeru działki powinno znaleźć się
na koncie Starostwa w terminie do dnia 09.06.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona jest w Starostwie Powiatowym w Wadowicach – ul. Batorego 2 oraz  opublikowana na stronie internetowej www.powiatwadowicki.pl w zakładce „Ogłoszenia i  komunikaty” – „Nieruchomości na sprzedaż”. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 1 – codziennie w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr 33 8734 263.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz