Strona główna » Przyznano Wadowickie Serce Roku
LUDZIE

Przyznano Wadowickie Serce Roku

Sylwia Roman, wiceprezes Fundacji „Pomóc Więcej”, została pierwszą laureatką Konkursu „Serce Roku”. Otrzymała tytuł „Serce Roku 2021” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Rozstrzygnięty został konkurs na wadowickie Serce Roku, zorganizowany przez Urząd Miejski w Wadowicach. W zamyśle organizatorów konkurs miał celu promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw prospołecznych, które są tak potrzebne w dzisiejszym, nastawionym na konsumpcjonizm i egocentryzm, świecie.

Jury miało jednak nie lada problem w wyłonieniu laureata, bowiem do konkursu zgłoszono aż siedem kandydatur, siedem bezinteresownych i zaangażowanych w pomoc innym kobiet.

Po burzliwych obradach Jury w składzie: Janina Turek – dyrektor I LO im. M. Wadowity w Wadowicach, ks. Łukasz Piórkowski – dyrektor Muzeum Domu Rodzinnego Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Paweł Jarosz – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, Kamila Zawisza – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, Piotr Wyrobiec – dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury, Joanna Esveld – kierownik referatu Spraw Społecznych w UM Wadowice i Małgorzata Targosz-Storch – kierownik Wydziału Promocji Gminy Wadowice, postanowiło o przyznaniu tytułu Serca Roku 2021 pani Sylwii Roman! Jednocześnie za swoją działalność sąsiedzką wyróżniona została pani Zofia Matlak.

Serce Roku dla laureatki konkursu oraz podziękowania dla wszystkich uczestniczek konkursu wręczył Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski.

Wszystkie uczestniczki konkursu zasługują na szczególne wyróżnienie. Oto one:

Siostra Renata ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Wadowicach z wielkim oddaniem prowadzi wadowicką Kuchnię Brata Alberta, od ponad 30 lat udzielającą pomocy osobom w kryzysie bezdomności i potrzebującym, oferując nie tylko ciepły posiłek, ale także duchowe wsparcie, odzież, możliwość kąpieli.

Pani Ewa Chmura jest nauczycielem katechetą w SP nr 4 w Wadowicach. Powołała do życia szkolną grupę wolontariuszy, z którymi od 13 lat z wielkim zaangażowaniem podejmuje wiele działań na rzecz potrzebujących. Uczy swoich uczniów, że można pomagać innym nie tylko zapewniając środki materialne, ale także można nieść radość, przywracać nadzieję i dawać poczucie bezpieczeństwa wykorzystując swoje talenty, pasje i czas.

Pani Marta Głuc od 6 lat niesie bezinteresowną pomoc bezdomnym zwierzakom, poświęcając swój czas i środki, by ratować ich życie, odnajdywać właścicieli i szukać domów adopcyjnych. Jej wielka wrażliwość i zaangażowanie pomagają nie tylko skrzywdzonym czworonogom, ale mają mocny wpływ na zmianę podejścia do problemu bezdomności zwierząt u innych, którzy dzięki działalności Pani Marty chętniej angażują się w pomoc bo wiedzą, że mogą na nią liczyć w razie potrzeby.

Pani Mariola Stelmaszyk całym sercem oddana jest działalności charytatywnej w ramach Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w którym działa od 24 lat. Nie sposób wymienić ile zbiórek i akcji przeprowadziła dla potrzebujących w kraju i za granicą. Organizowaną przez nią pomoc można liczyć w tysiącach złotych i w tonach zebranej żywności, odzieży, książek i sprzętów gospodarstwa domowego. Sama deklaruje, że będzie działać na rzecz innych dopóki tylko starczy jej zdrowia i sił.

Pani Sylwia Roman to wulkan energii i niespożyte źródło pomysłów na charytatywne akcje, które swym zasięgiem obejmują setki potrzebujących osób. Samych podopiecznych Fundacji „Pomóc Więcej”, której jest wiceprezesem, jest ponad 200, a to jedynie część podejmowanych przez nią działań. Dla Pani Sylwii nie ma rzeczy niemożliwych, jest zawsze tam, gdzie pomocy potrzebują najsłabsi. Organizuje wolontariuszy, szuka sponsorów, zbiera środki, a swoim szczerym zaangażowaniem pociąga innych do czynienia dobra.

Pani Zofia Matlak od wielu lat zaangażowana jest w pomoc sąsiedzką osobom starszym i schorowanym, wspierając ich w podstawowych czynnościach, jak i w podtrzymywaniu kondycji psychicznej. W okresie pandemii COVID-19 bardzo wiele serca włożyła w pomoc starszemu małżeństwu, które między innymi zmagało się z tą chorobą. Pani Zofia, nie zważając na zagrożenie, objęła ich kompleksową pomocą przygotowując posiłki, zmieniając pościel, podając lekarstwa. Była też wsparciem dla swojej podopiecznej po śmierci jej męża.

Pani Dorota Balak swoją pomysłowością, pracowitością i przedsiębiorczością mogłaby obdzielić kilka osób. Jako prezes stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz Radna Rady Miejskiej od lat jest mocno zaangażowana w działania na rzecz społeczności lokalnej. Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi, szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi podmiotami. Nie pozostaje obojętna na ludzką krzywdę i nie odmawia pomocy tam, gdzie jej potrzeba, organizując np. wielką akcję szycia maseczek w trakcie pandemii COVID-19, czy włączając się w liczne działania charytatywne.

Źródło: UM Wadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz