Strona główna » Wymiana dobrych praktyk w zakresie turystyki i ekoturystyki
TURYSTYKA

Wymiana dobrych praktyk w zakresie turystyki i ekoturystyki

Urząd Gminy w Stryszowie zrealizował operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przeprowadzona operacja nosiła nazwę: „Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki i ekoturystyki na obszarach wiejskich organizacja wyjazdu studyjnego”.

Celem operacji było spotkanie przedstawicieli Partnera KSOW (Gmina Stryszów), organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Stryszów i Gminy Krokowa oraz Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka.

Zaczerpnięcie inspiracji w oparciu o przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki i ekoturystyki, a także rozwiązań, jakie zostały zastosowane w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i edukacji ekologicznej.

Uczestnicy wyjazdu spotkali się z władzami Gminy Krokowa, przedstawicielami Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka i lokalnymi liderami. Odwiedzili nowo otwarty Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Żarnowcu. Zapoznali się z działalnością mikroprzedsiębiorców z terenu LGR. Dowiedzieli się jak działalność organizacji pozarządowych i mikroprzedsiębiorstw wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Dyskutowali nad założeniami i inwestycjami, które będą wpisane do Strategii Rozwoju Gminy Stryszów na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz