Strona główna » Obligacje wyzwolą Andrychów finansowej pętli
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Obligacje wyzwolą Andrychów finansowej pętli

Samorząd gminy Andrychów tak zapętlił się w zadłużenia, że potrzebuje dodatkowego, dużego zastrzyku finansowego. Receptą na finansowe tarapaty mają być obligacje, które gmina Andrychów zamierza wyemitować. Chodzi o kwotę 27 mln zł.

Rada Miejska w Andrychowie, podczas zdalnej sesji w dniu 29 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Za uchwałą głosowało 11 radnych, przeciw było 8 radnych, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z treścią przyjętej uchwały Gmina Andrychów wyemituje 27 000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Łączna wartość wypuszczonych obligacji wyniesie 27 mln zł.

Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata wybranego spośród banków i instytucji finansowych.

Program emisji obligacji uwzględnia pozyskanie nowego finansowania w latach 2021-2022 na łączną kwotę 27,0 mln zł z czego: – 17,0 mln zł w 2021 roku; – 10,0 mln zł w 2022 roku. Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłata rozchodów, jak mówiła na sesji radna Alicja Studniarz, 10 mln zostanie przeznaczonych na andrychowską strefę.

Obligacje zostaną wyemitowane w dziewięciu serach, sześć w 2021 roku oraz trzy w 2022 roku.

– Banki kupią sobie gminę – skwitował temat wypuszczenie andrychowskich obligacji radny Krzysztof Kubień.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz