Strona główna » Tańszy bilet do papieskiego muzeum dla mieszkańców powiatu wadowickiego
TURYSTYKA

Tańszy bilet do papieskiego muzeum dla mieszkańców powiatu wadowickiego

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach od 1 lipca 2021 roku wprowadza na stałe do swojego cennika bilet dla mieszkańców powiatu wadowickiego w cenie 10,00 zł.

Bilet można nabyć wyłącznie w kasie Muzeum i przysługuje wszystkim osobom urodzonym lub mającym miejsce zamieszkania w granicach administracyjnych powiatu, na podstawie okazania dowolnego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie miejsca urodzenia lub zamieszkania w powiecie wadowickim.

Wyrażając jedność ze społecznością, w której przyszedł na świat Karol Wojtyła, późniejszy metropolita krakowski, a następnie głowa Kościoła katolickiego, Muzeum pragnie włączyć mieszkańców do życia rodzinnego domu Jana Pawła II, umożliwiając poszerzenie wiedzy na temat jego życia i nauczania. Dyrekcja wraz ze zespołem ufają, iż wizyta w Muzeum stanie się atrakcyjną propozycją spędzenia czasu dla dzieci, młodzieży, a także całych rodzin.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach to nowoczesna, multimedialna wystawa stała, która w wyjątkowy sposób ukazuje osobę Papieża. Przechodząc przez 16. stref zajmujących cztery kondygnacje kamienicy, poznajemy kolejne etapy życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II: od domu rodzinnego w Wadowicach, gdzie „wszystko się zaczęło”, po dom, którym stał się dla niego cały świat.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz