Strona główna » Nawiązano współpracę z Akademią WSB
EDUKACJA

Nawiązano współpracę z Akademią WSB

W czwartek, 8 lipca br. przedstawiciele Powiatu Wadowickiego oraz Gminy Andrychów podpisali porozumienie o współpracy z Akademią WSB.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, Wicestarosta Beata Smolec, Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB – dr Marcin Lis oraz Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie AWSB – dr Julita Mlaskawa.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych objętych programem kształcenia Uczelni oraz prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, społecznych i prawnych.

Współpraca umożliwi także studentom Uczelni odbywanie praktyk zawodowych i dyplomowych w urzędzie i innych jednostkach organizacyjnych powiatu, w szczególności studentom na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Dąbrowie Górniczej, Krakowie i Cieszynie.

Źródło: Akademia WSB

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz