Strona główna » Wytyczne dla szkół, szczepienia nauczycieli
EDUKACJA

Wytyczne dla szkół, szczepienia nauczycieli

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki informuje:
Bezpieczny powrót do szkoły – harmonogram przygotowań do roku szkolnego 2021/2022.

Przygotowujemy się do stacjonarnej pracy szkół od 1 września. Wspólnie z MZ, GIS, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz innymi instytucjami podejmujemy szereg działań, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach, placówkach w czasie pandemii. Już od poniedziałku 2 sierpnia szkoły będą sukcesywnie otrzymywały materiały.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla szkół

W poniedziałek 2 sierpnia trafią do szkół poprzez system SIO wytyczne przeciwepidemiczne. To przygotowany wspólnie z MZ i GIS zbiór zaleceń uwzględniających sytuację epidemiologiczną. Wytyczne będą wsparciem dla dyrektora w organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Zbiór rekomendacji zawiera najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące organizacji zajęć w szkole, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Ponad 100 mln zł na środki bezpieczeństwa

Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) przekażemy do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa w postaci stacji dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej. Do szkół trafią stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku. Szczegóły dotyczące składania wniosków, przekazywania sprzętu zostaną przekazane w terminie późniejszym. Zakupem sprzętu i jego dystrybucją zajmie się RARS.

Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej. Trafi do nich łącznie 100 tys. termometrów. Wysłane zostaną także rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący. Dystrybucją materiałów zajmie się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Pakiety edukacyjne dla szkół i inne działania

Po 20 sierpnia szkoły otrzymają pakiety edukacyjne. Będą to filmiki edukacyjne, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez ORE we współpracy z MZ, GIS, konsultowane z Radą Medyczną.

Od 15 sierpnia Ośrodek Rozwoju Edukacji będzie prowadził szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.

Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych w oparciu o diagnozę czynników chroniących i ryzyka dla szkoły. Następnie kuratorzy oświaty będą prowadzili monitoring w zakresie przygotowywanych programów wychowawczo-profilaktycznych przez szkoły z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami, spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online z udziałem przedstawicieli podmiotu leczniczego, adresowane do dyrektorów ww. szkół na temat programu szczepień nastolatków.

Wrześniowe szczepienia w szkołach

Dzięki szczepionce wrócimy do normalności. Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną, a co za tym idzie możliwa będzie stacjonarna praca szkół bez potrzeby wprowadzania ograniczeń. Dlatego istotne jest, by zaszczepili się wszyscy uprawnieni uczniowie jak i zachęcamy do szczepień nauczycieli, pracowników szkoły.

Już od czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Uczniowie szczepieni są w punktach populacyjnych i powszechnych. We wrześniu będzie to możliwe w szkołach, lub szkoła zorganizuje dowóz uczniów do punktu szczepień albo mobilna jednostka szczepień dojedzie do szkoły.

Jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne: rekomendacje dla szkół, rodziców o organizacji szczepień, kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Akcję informacyjną powtórzymy do 15 sierpnia.

W pierwszym tygodniu września będzie prowadzony w szkołach tydzień informacyjny o szczepieniach, odbędą się lekcje o zdrowiu i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w drugim – zebrane zostaną deklaracje od rodziców i wypełnione formularze ze zgodą, tak by w trzecim tygodniu września ruszyć ze szczepieniami uczniów.

Szczepienia nauczycieli

Nauczyciele zostali zgłoszeni do grupy priorytetowej w Narodowym Programie Szczepień. Od lutego mogli się zgłaszać do szczepień. Tym samym łącznie zgłosiło się ok. 590 tys. osób. Dwie dawki preparatu przyjęło 474 312 pracowników systemu oświaty, a na uczelniach – 67 410. Do tej liczby należy dodać nauczycieli, którzy zaszczepili się indywidualnie. Szacujemy, że w sumie ok. 70 proc. ogółu nauczycieli jest zaszczepionych.

Zachęcamy do szczepień, to gwarancja powrotu do normalności i zatrzymania czwartej fali pandemii.

PAP/kom/ iżu/ joz/

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz