Strona główna » Powiat sprzeda osiem działek
GOSPODARKA

Powiat sprzeda osiem działek

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Radoczy, stanowiących własność Powiatu Wadowickiego. Przetargi odbędą się w dniu 12.10.2021 r. na sali sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach, przy ul. Mickiewicza 24B.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest w Starostwie Powiatowym w Wadowicach – ul. Batorego 2 oraz opublikowana na stronie internetowej www.powiatwadowicki.pl w zakładce „Ogłoszenia i  komunikaty” – „Nieruchomości na sprzedaż”.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 1 – codziennie w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr 33 8734 263.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz