Strona główna » 30-lecie konsekracji kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach
RELIGIE

30-lecie konsekracji kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach ma już 30 lat. 14 sierpnia 1991 roku tę świątynię konsekrował Ojciec Święty Jan Paweł II. Podczas wizyty w Wadowicach papież koronował również figurę Matki Bożej Fatimskiej.

Kościół pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach wybudowany został przez mieszkańców Wadowic. Budowa świątyni prowadzona była pod  przewodnictwem proboszcza nowej parafii Michała Pioska. Nowy kościół w Wadowicach wzniesiono,  jako wotum wdzięczności za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, który jako papież przyjął imię Jan Paweł II  oraz cudowne ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II w zamachu z 13 maja 1981 roku.

– I wy także, drodzy bracia i siostry, wznosicie się w tym wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

To zaś duchowe budowanie znalazło swój zewnętrzny wyraz w sakralnej budowli, którą wznieśliście w tej części miasta Wadowic, aby służyła waszej nowej wspólnocie jako miejsce obcowania z Bogiem. Tak jak dotąd wielu pokoleniom służyła dawna budowla sakralna w centrum miasta, tak teraz zaczyna służyć ta nowa budowla, nowy kościół parafialny.

Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy wespół z waszym duszpasterzem, ks. Michałem Pioskiem, przykładali rękę do tego dzieła. Nowy kościół wpisuje się w panoramę starych Wadowic od strony Skawy i pierwszych wzniesień Beskidu – wpisuje się zaś nie tylko obok dawnej świątyni parafialnej, ale także obok kościoła Ojców Karmelitów, gdzie na początku tego stulecia przeorem był błogosławiony Rafał Kalinowski, na którego kanonizację oczekujemy jeszcze w tym roku w Rzymie.

Ale nie tylko ten kościół: do pełni sakralnego wystroju Wadowic należy także kaplica Sióstr Nazaretanek, a poniekąd także macierzysta kaplica Księży Pallotynów “na Kopcu”. Bogu niech będą dzięki! – mówił podczas wygłoszonej 14 sierpnia 1991 roku w nowym kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach Ojciec Święty Jan Paweł II.

Plan uroczystości 30-lecia konsekracji kościoła i koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej przedstawia się następująco:

13 VIII 2021 r. (piątek) – Dzień Fatimski

10.00 Msza św. z Nabożeństwem Fatimskim, której przewodniczył będzie Ks. Kan. Zbigniew Bizoń (dziekan dekanatu Wadowice Północ), a homilię wygłosi Ks. Kan. Jarosław Żmija (vice-dziekan dekanatu Wadowice Północ)

17.30 Nieszpory

18.00 Msza św. z Nabożeństwem Fatimskim i procesją, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi Ks. Kan. Wiesław Widuch (vice-dziekan dekanatu Wadowice Południe)

14 VIII 2021 r. (sobota) – Rocznica konsekracji i koronacji

17.15 Różaniec – prowadzi Akcja Katolicka

18.00 Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego

15 VIII 2021 r. (niedziela) – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Wspólne dziękczynienie za opiekę Maryi nad naszą parafią

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz