Strona główna » Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy
STYL ŻYCIA

Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy

– Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnawy istnieje już ponad 20 lat i może pochwalić się wieloma zdobytymi nagrodami na prestiżowych konkursach i przeglądach. W ten sposób rozsławia swoją miejscowość i Małopolskę – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Z inicjatywy Pana Jana Ziemiańskiego reaktywowano ją po niemal dwudziestu latach przerwy. Od 2004 roku zespołem kieruje kapelmistrz Stanisław Pajor – czuwa on nad przebiegiem edukacji muzycznej, doborem repertuaru, jakości artystycznej programu, wyglądu estetycznego Orkiestry na scenie i w marszu. Obecnie Orkiestra liczy 27 muzyków, w tym głównie dzieci i młodzież, co świadczy o ogromnym potencjale rozwojowym – średnia wieku wszystkich członków to zaledwie 17 lat.

Obecnie rozwój Strażackiej Orkiestry Dętej jest możliwy dzięki funduszom przekazywanym przez Centrum Kultury Gminy w Łapanowie, które dba zarówno o wyposażenie w instrumenty muzyczne, jak i w stroje reprezentacyjne.

Zaplecze muzyczne zespołu stanowią przedstawiciele społeczności lokalnej, którzy mogą korzystać z bezpłatnej nauki gry na instrumentach dętych. Orkiestra tworzy oprawę wielu uroczystości i imprez, zarówno o charakterze rozrywkowym, patriotycznym, jak i religijnym, promując Tarnawę i Gminę Łapanów oraz Powiat Bocheński – dodaje kapelmistrz Stanisław Pajor.

Orkiestra bierze także aktywny udział w ogólnopolskich uroczystościach strażackich, takich jak doroczna pielgrzymka strażaków do sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, uroczystościach przekazania i poświęcenia sztandaru dla Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni, Paradzie Orkiestr Dętych w Wiśniczu, czy Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

Sukcesy zespołu to zasługa zarówno niestrudzonego dyrygenta, jak i wszystkich muzyków poświęcających swój wolny czas, aby realizować własne pasje oraz służyć społeczności lokalnej.

Źródło: Małopolska
– Samorząd Województwa
Małopolskiego

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz