Strona główna » Utrudnienia podczas piątego etapu
SPORT I REKREACJA

Utrudnienia podczas piątego etapu

Tour de Pologne 2018

13 sierpnia br. (piątek) drogami powiatu suskiego, żywieckiego, wadowickiego i bielskiego przejadą uczestnicy V etapu 78 Tour de Pologne. Będą ograniczenia i wyłączenia w ruchu drogowym.

W tym dniu nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego dróg w powiecie suskim, będących trasą wyścigu. Kolarze wjadą drogą wojewódzką (W957) od strony Zawoi Krowiarki i będą się kierować w stronę Zawoi Zemliki, a następnie droga powiatową w kierunku Zawoi Przysłop i Stryszawy skąd będą zmierzać w kierunku powiatu żywieckiego droga wojewódzką (W946) przez miejscowość Kuków.

 W godzinach 15:40 – 16:33 w ramach wyścigu zostaną zamknięte drogi w ww. miejscowościach, na czas przejazdu kolarzy. Całkowite zamknięcie trasy przejazdu (podłużne w stronę kolumny kolarskiej) nastąpi na około 1 godzinę przed przejazdem pilota głównego wyścigu. Istnieje też możliwość wcześniejszego zamknięcia ruchu z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa uczestników Tour de Pologne.

Trasa V etapu wyścigu będzie przebiegać m.in. przez Żywiecczyznę. Policja ostrzega, że po godzinie 15:00 zamknięte zostaną wszystkie drogi, przez które przejadą tego dnia kolarze. Dla zachowania bezpieczeństwa należy zastosować się do oznaczeń i poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.

Trasa przejazdu: przejazd prosto przez następujące miejscowości: Las (DW 946 ul. Zakopiańska), Kocoń (DW 946 ul. Zakopiańska), Gilowice (DW 946 ul. Zakopiańska), Okrajnik (DW 946 ul. Żywiecka), Łękawica (DW 946 ul. Żywiecka) następnie skręt w prawo w kierunku na Kocierz Moszczanicki (DW 781 ul. Beskidzka) aż do hotelu Kocierz SPA, wjazd na teren woj. małopolskiego w kierunku na Wielką Puszczę i Porąbke.

 Na terenie powiatu wadowickiego kolarze podczas V etapu Tour de Pologne poruszać się będą drogą wojewódzką nr 781 na trasie Kocierz – Przełęcz Targanicka. W godz. 15.50 – 17.15 ruch na trasie przejazdu zostanie całkowicie wstrzymany.

 Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów i inne osoby uczestniczące w zabezpieczeniu wyścigu.

Następnie kolarze ponownie wjadą na teren powiatu żywieckiego na zaporze w Porąbce, skręt w lewo na DW 948 Międzybrodzie Bialskie ul. Żywiecka, następnie skręt w prawo w ul. Bielską (DP 1403) do granicy z powiatem bielskim.

Piątkowy etap Tour de Pologne będzie finiszował w Bielsku-Białej. Przejazd kolarzy w tym mieście przewidziany jest w godzinach 17:30 – 19:00. 

Nastąpi całkowite zamknięcie ruchu na następujących odcinkach al. Armii Krajowej: od godziny 7:30 – 22:00 na odcinku od ronda (przy ul. Gościnnej) do ronda (przy ul. Karbowej). Ponadto ulice: Gościnna, Karbowa, Kolista (od ul. Karbowej do ulicy Gościnnej) będą zamknięte dla ruchu pojazdów pomiędzy godzinami 14:00 – 19:00 – informuje UM Bielsko-Biała.

Autobusy obsługujące linie krzyżujące się z trasą wyścigu będą kursować bez zmian do momentu całkowitego ich zamknięcia przez Policję. W momencie zatrzymania autobusów, dopuszcza się opuszczenie ich przez pasażerów lub oczekiwanie na kontynuację jazdy. Linie komunikacyjne, których trasa częściowo pokrywa się z przejazdem wyścigu kolarskiego na czas wyłączenia z ruchu poszczególnych ulic będą skrócone do przystanków  na których istnieje możliwość zawrócenia i wykonania kursu powrotnego. Szczegółowe informacje dotyczące kursowania autobusów poszczególnych linii komunikacyjnych zostaną zamieszczone w komunikacie na stronie komunikacja.um.bielsko.pl oraz na plakatach na przystankach autobusowych – informuje MZD Bielsko-Biała.

Mapa V etapu

Uwaga!

Policja oraz służby organizatora, w celu zapewniania bezkolizyjnego przejazdu peletonu, będą porządkować ruch pieszy i kołowy. Podany czas utrudnień ze względu na specyfikę imprezy (dynamicznie przemieszczający się peleton) może ulec zmianie.

Prosimy, aby w podanych godzinach ograniczyć do niezbędnego minimum korzystanie z wymienionych dróg utrudnień, wybierając trasy alternatywne. Zarówno do zmotoryzowanych, jak i pieszych uczestników ruchu drogowego apelujemy o ostrożność, wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i służb porządkowych.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz