Strona główna » Harcerskie „Be prepared!”
TURYSTYKA

Harcerskie „Be prepared!”

W drugiej połowie lipca zuchy i harcerze z Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP pojechali na obóz harcerski nad Morze Bałtyckie.  W tym roku 160. zuchów i harcerzy gościło w Harcerskiej Bazie Obozowej w Unieściu koło Mielna. Obóz trwał 16 dni, od 16 do 31 lipca 2021 roku.

Hasłem obozu było międzynarodowe zawołanie skautowe „Be prepared”, co w języku polskim oznacza „być przygotowanym”, a wśród polskich harcerzy praktykowane jest jako pozdrowienie „Czuwaj!”. Zgodnie z hasłem, przez dwa tygodnie zuchy i harcerze wędrowali i poznawali kultury różnych krajów z całej kuli ziemskiej, każdego dnia byli gotowi na nowe przygody i doświadczenia. Program obozu nawiązywał do kultury, sztuki i dziedzictwa wybranych krajów, m. in. Japonii, Chin, Maroko, Francji, Rosji, Grecji, Australii i Brazylii.

W bazie obozowej oraz w jej najbliższym otoczeniu realizowano program leśny, wiele gier terenowych, warsztatów artystycznych i plastycznych. Nie zabrakło festiwalu piosenki, festiwalu artystycznego i wieczorów spędzonych wspólnie przy harcerskim ognisku. Żeby podnieść umiejętności pracy z mapą i orientacji w terenie organizowano imprezy na orientację, zwiad oraz konkurs na najlepsze odwzorowanie na papierze terenu bazy w Unieściu. Wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS dla organizatorów wypoczynku.

W tegorocznym programie obozu odbywały się również zajęcia organizowane w obrębie drużyny. Drużynowi codziennie prowadzili jeden blok zajęć dla swoich podopiecznych, podczas którego zdobywali sprawności  i  stopnie harcerskie. Zajęcia służyły rozwojowi indywidualnemu każdego zucha i harcerza. Podczas zajęć w drużynach zuchy i harcerze rozwijali i trenowali swoje umiejętności harcerskie takie jak samarytanka, pionierka i zdobnictwo obozowe, przypominali sobie podstawy historii ZHP, musztry, szyfrów i terenoznawstwa. Oprócz tego kształtowali również swoje zainteresowania, niektóre drużyny prowadziły zajęcia ze wspinaczki, ogrodnictwa, malarstwa i taktyki. W tym roku, zuchy i harcerze zdobyli rekordową ilość sprawności, podczas całego obozu przyznano ich aż 210.

Uczestnicy obozu często korzystali z wyjść na plażę, która znajduję się w sąsiedztwie bazy. W tym roku wyjątkowo dopisała słoneczna pogoda. Kąpiele w morzu były możliwe dzięki ratownikom, którzy cały czas byli na plaży i dbali o bezpieczeństwo zuchów i harcerzy.

Ponad dwa tygodnie intensywnego życia obozowego z pewnością zostaną w pamięci uczestników, a skautowe pozdrowienie „Be prepared!” będzie przypominało im o stałej gotowości do odkrywania tego co nieznane.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz