Strona główna » Msza św. Dziękczynna w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach
WYDARZENIA

Msza św. Dziękczynna w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Msza św. Dziękczynna koncelebrowana przez Metropolitę Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego była centralnym punktem obchodów 30. rocznicy konsekracji przez Ojca Świętego Jana Pawła II nowego kościoła w Wadowicach, pod wezwaniem św. Piotra Apostoła oraz koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej.

14 sierpnia 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski, ponownie odwiedził swoje rodzinne miasto Wadowice. Podczas Mszy św. Ojciec Święty konsekrował nowy kościół w Wadowicach, pod wezwaniem św. Piotra Apostoła oraz dokonał koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej.

Zobacz ► Wystawa z konsekracji konsekracji kościoła św. Piotra Apostoła w Wadowicach

Kościół wybudowany został przez mieszkańców Wadowic, pod przewodnictwem pierwszego proboszcza nowej parafii Michała Pioska, jako wotum wdzięczności za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, który jako papież przyjął imię Jan Paweł II  oraz za cudowne ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II w zamachu z 13 maja 1981 roku.
– Wyrażam wdzięczność wszystkim, którzy wespół z waszym duszpasterzem, ks. Michałem Pioskiem, przykładali rękę do tego dzieła. Nowy kościół wpisuje się w panoramę starych Wadowic od strony Skawy i pierwszych wzniesień Beskidu – wpisuje się zaś nie tylko obok dawnej świątyni parafialnej, ale także obok kościoła Ojców Karmelitów, gdzie na początku tego stulecia przeorem był błogosławiony Rafał Kalinowski, na którego kanonizację oczekujemy jeszcze w tym roku w Rzymie.
Ale nie tylko ten kościół: do pełni sakralnego wystroju Wadowic należy także kaplica Sióstr Nazaretanek, a poniekąd także macierzysta kaplica Księży Pallotynów “na Kopcu”. Bogu niech będą dzięki! – mówił podczas wygłoszonej wówczas homilii Ojciec Święty Jan Paweł II.

Przeczytaj ► Homilia Jana Pawła II w nowym kościele św. Piotra Apostoła

30 lat od tamtych wydarzeń, parafia pw. św. Piotra w Wadowicach zorganizowała jubileuszowe obchody konsekracji nowego kościoła i koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej.
Główny punkt obchodów była Msza św. Dziękczynna, koncelebrowana w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach przez Metropolitę Krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego.

W wygłoszonej homilii abp Marek Jędraszewski przypomniał, że kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach został wybudowany, jako wotum za Karola Wojtyły na papieża i ocalenie go w zamachu 13 maja 1981 roku. W zamyśle twórców nowej świątyni w Wadowicach, nowy kościół miał w sposób symboliczny oddać drogę życiową Karola Wojtyły z Wadowic do Watykanu. Na marmurowej posadzce kościoła znajduje się rysunek Placu św. Piotra z zaznaczonym miejscem zamachu na Jana Pawła II, a tabernakulum usytuowano w kolistej wnęce, która dokładnie odpowiada miejscu grobu św. Piotra.
Metropolita Krakowski wskazał również na trzy podmioty z  homilii wygłoszonej trzydzieści lat temu przez Jana Pawła II w rodzinnym mieście. Są to: ojczysta ziemia – Wadowice, święty Piotr oraz Matka Boża.
Metropolia nawiązał również do Święta Wojska Polskiego i Viktorii Warszawskiej, sprzed   101 lat odniesionej nad bolszewikami.

– Jutro Dzień Wojska Polskiego, dzień wspaniałej Viktorii, odniesionej 101 lat temu bolszewicką nawałą, pełną przemocy, nienawiści, agresji i bezbożnictwa. Wtedy nas, 101 lat temu, Matka Boża ocaliła. Współ-czując z naszą Ojczyzną, biorąc ciężar odpowiedzialności za jej teraźniejszość i przyszłość. Prośmy Matkę Najświętszą o to, aby nas swoim matczynym płaszczem chroniła. Teraz, i na jutro, i na przyszłe wieki, Amen – tymi słowami zakończył swoją homilię abp Marek Jędraszewski.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz