Strona główna » Ocalić od zapomnienia
WYDARZENIA

Ocalić od zapomnienia

Wójt gminy Stryszów Szymon Duman, dyrektor GOK Małgorzata Kowalska, ks. proboszcz Grzegorz Saternus, oraz pracownicy Urzędu Gminy i GOK uczestniczyli w uroczystym odbiorze prac konserwatorskich, na cmentarzu w Stryszowie.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” została przeprowadzona renowacja dwóch grobów wojennych na Cmentarzu Parafialnym w Stryszowie.

Pochowano tam żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Obiekty pod wpływem czasu uległy zniszczeniu, wymagały prac remontowych i konserwatorskich, które zostały wykonane przez  Tadeusza Sokalę.

Odrestaurowanie grobów przyczyni się do zachowana ich trwałość i ocali od zapomnienia ofiary wojen. Remont grobów ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, bowiem w ten sposób tworzy się godne miejsca spoczynku, pogłębiające mieszkańcom wiedzę o ofiarach i wydarzeniach związanych z walką i męczeństwem Narodu Polskiego. Ochrona grobów wojennych, to dowód na trwałość pamięci i okazywanie należytego szacunku zmarłym.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.”

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz