Strona główna » Odpustowe utrudnienia Kalwarii Zebrzydowskiej
BEZPIECZEŃSTWO

Odpustowe utrudnienia Kalwarii Zebrzydowskiej

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach uprzejmie informuje, że w dniach od 20 do 22 sierpnia 2021 roku na terenie Sanktuarium OO Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odbywać się będą uroczystości religijne, związane z obchodami Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w których może wziąć udział nawet 100 tysięcy wiernych z kraju i zagranicy.

W związku z tym informujemy, że w dniach:

– 20 sierpnia 2021 roku (piątek) w godzinach od 12.00 do 21.00

– 21 sierpnia 2021 roku (sobota) w godzinach od 18.00 do 23.00

– 22 sierpnia 2021 roku ( niedziela – główne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) w godzinach od 4.30 do 15.00

wystąpią duże utrudnienia w ruchu kołowym na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

W szczególności dotyczy to ruchu tranzytowego na drodze krajowej K-52 i drodze wojewódzkiej W-953 w granicach miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Ruch kołowy na drogach powiatowych w piątek 20-go i niedzielę 22-go sierpnia relacji: Kalwaria Zebrzydowska – Palcza i Kalwaria Zebrzydowska – Stryszów zostanie okresowo całkowicie wstrzymany w związku z uroczystościami w miejscowości Brody przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwanym „Grobkiem” oraz w rejonie Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na skrzyżowaniach i w miejscach utrudnień oraz w rejonach parkingów zostaną wystawione patrole ruchu drogowego. Nastąpią także lokalne utrudnienia w ruchu kołowym na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska na ulicach i drogach gminnych.

Osoby poruszające się pojazdami nie udające się na w/w uroczystości, uprasza się w miarę możliwości o korzystanie w tych dniach z alternatywnych dróg omijających Kalwarię Zebrzydowską i korzystanie m.in. z dróg K-7, K-28, K-44.

Prosimy także o bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów biorących udział
w zabezpieczeniu uroczystości i kierujących ruchem drogowym.

Jednocześnie apelujemy do wiernych, aby parkowali swoje pojazdy w miejscach wskazanych przez Policję i służby porządkowe. W pobliżu samego Klasztoru z pewnością nie będzie wolnych miejsc parkingowych, a poruszanie się pojazdami w tym rejonie może okazać się niemożliwe.

Prosimy ponadto o podporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy Policji, Straży Ochrony Kolei, druhów OSP, klasztornej służby porządkowej oraz osób nadzorujących porządek na wyznaczonych parkingach na terenie miejscowości Brody i miasta Kalwaria Zebrzydowska.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz