Strona główna » Trzy warianty: czerwony
GOSPODARKA

Trzy warianty: czerwony

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA przygotowuje trzy warianty przebiegu południowego odcinka wadowickiego obwodnicy. Mieszkańcy w przesłanych ankietach uznali za najbardziej dla nich korzystny wariant pierwszy. Jednak zdaniem burmistrza Wadowic, najbardziej realnym do realizacji jest wariant drugi, czerwony. Na temat planowanej inwestycji problemów z nią związanych rozmawiano podczas spotkania przedstawicieli pracowni projektowej i władz samorządowych Wadowic z mieszkańcami.

W sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, dotyczące planowanej do realizacji południowej obwodnicy Wadowic. W spotkaniu oprócz przedstawiciela Pracowni Inżynierskiej Klotoida, która wygrała przetarg, uczestniczyli przedstawiciele wadowickiego samorządu: burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz wraz z radnymi Rady Miejskiej.

Planowana do realizacji część obwodnicy, poprowadzona po lewobrzeżnej stronie  rzeki Skawy, uzupełni brakującą część obwodnicy, łącząc rondo gen. Okulickiego z ulicą Zegadłowicza na wysokości Zakładu Uzdatniania Wody.

Gmina Wadowice miała fart wchodząc do rządowego programu budowy 100 obwodnic w kraju. Projektowany odcinek został zakwalifikowany, jako droga główna o ruch przyspieszonym z dozwoloną  prędkością do  80 km/godz. Koszt całej inwestycji, to ok. 69 mln zł.

Jedną z głównych funkcji, jaką ma spełniać przyszła obwodnica, jest odseparowanie ruchu tranzytowego od miejskiego ruchu lokalnego. Firma projektowa przygotowuje trzy warianty przebiegu tego odcinka obwodnicy, oznaczone kolorami: niebieski, czerwony i zielony.

Mieszkańcy zapytani o preferencje przebiegu nowej drogi, wskazali w ankietach na wariant pierwszy, który jest najbardziej oddalony od zabudowy mieszkalnej. Jednak podczas spotkania burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński wskazał na wariant drugi – czerwony, jako ten najbardziej realny do zaakceptowania. Jego zdaniem za czerwonym wariantem przemawia to, że jest on najbardziej ekonomiczny, najmniej ingeruje w środowisko oraz można uzyskać wysokie parametry drogi.

Podczas spotkania mieszkańcy wskazywali na takie problemy, jak utworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, kwestia smogu związanego z ruchem samochodów,  problem z zanieczyszczeniem powietrza w okresie grzewczym, przy ograniczonym przez ekrany akustyczne „przewiewie” powietrza, kwestia połączeń komunikacyjnych powstałego w przyszłości osiedla mieszkaniowego na terenach po starym zakładzie ZPC Skawa.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz