Strona główna » Kalwaria zbiedniała…
GOSPODARKA

Kalwaria zbiedniała…

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i Radni apelują do Premiera RP Mateusza Morawieckiego i  Tadeusza Kościńskiego Ministra Finansów o zrekompensowanie utraconych dochodów  w kwocie 5 mln 128 tys. zł tytułem  wpływów z  PIT za 2021 rok.

Wcześniej w listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska poparła starania Burmistrza Miasta i podjęła stanowisko o rozważenie możliwości zrekompensowania utraconych dochodów w formie np. subwencji wyrównawczej w kwocie 5 mln 128 tys. zł.

W czasie ostatniej Sesji Rady Miejskiej (26.08) radni jednogłośnie poprzez aklamację poparli starania Burmistrza Miasta o ponowne rozpatrzenia  przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej trudnej sytuacji finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska i  rozważenie możliwości zrekompensowania utraconych dochodów w formie np. subwencji wyrównawczej.

Prośba władz samorządowych  podyktowana jest tym, że  drastycznie spadła w 2021r. roczna kwota dochodów Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska  z tytułu  udziałów we wpływach z   podatku dochodowego  od osób fizycznych (PIT)  do kwoty 19.227.269,00 zł. w stosunku  do planowania tego udziału w roku 2020 w wysokości 24.355.933,00 zł.

Z powyższych względów  nastąpiło znaczne ograniczenie środków finansowych, na realizację zadań bieżących Gminy, na pokrycie których zmuszeni jesteśmy zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości  6 mln 658 tys. 145 zł.

Środki finansowe pochodzące z tego  kredytu posłużą do  sfinansowania deficytu budżetowego.

Jednocześnie władze samorządowe  dziękują władzom rządowym za dotychczasową współpracę, wsparcie i pomoc finansową jaką Gmina Kalwaria Zebrzydowska już otrzymała. Dzięki tym środkom była możliwa  realizacja wielu zadań inwestycyjnych co przyczyniło się do rozwoju naszej Gminy.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz