Strona główna » Powiat ma działki do sprzedania
GOSPODARKA

Powiat ma działki do sprzedania

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Radoczy, stanowiących własność Powiatu Wadowickiego, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KR1W/00081201/0, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Przetargi odbędą się w dniu 12.10.2021 r. na Sali Sesyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach, przy ul. Mickiewicza 24B, w godzinach podanych w tabeli:

Lp.Oznaczenie nieruchomości – działkiPowierzchnia łączna w haCena wywoławcza brutto [zł]Wadium w złGodzina przetargu
I.1739/11,1768738 952,0059 000,001000
II.1739/21,0695671 585,0054 000,001030
III.1739/31,0955687 909,0055 000,001100
IV.1739/41,1144699 775,0056 000,001130
V.1739/51,1066616 177,0049 000,001200
VI.1739/61,0886606 158,0048 000,001230
VII.1739/70,9302517 971,0041 000,001300
VIII.1739/80,9019502 218,0040 000,001330

Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży ww. działek został doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki na dzień sporządzania ogłoszenia o przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium w wysokości podanej w tabeli dla odpowiedniego numeru działki powinno znaleźć się na koncie Starostwa w terminie do dnia 05.10.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia wywieszona jest w Starostwie Powiatowym w Wadowicach – ul. Batorego 2 oraz opublikowana na stronie internetowej www.powiatwadowicki.pl w zakładce „Ogłoszenia i  komunikaty” – „Nieruchomości na sprzedaż”.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 1 – codziennie w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr 33 8734 263.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz