Strona główna » Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie
GOSPODARKA

Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie

Rozbudowa i przebudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie
finansowana ze środków europejskich

Gmina Stryszów zakończyła i rozliczyła projekt pn. „Ochrona zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba – rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”, współfinansowany w kwocie 5 892 493,82 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – podziałanie  5.3.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedmiotem projektu była rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie i do Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest zwiększenie przepustowości istniejącej zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie do 1000m3/dobę oraz rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie o nowe odcinki prowadzące do dwóch obiektów wypoczynkowych o łącznej długości 1,8 km.

W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie wskaźnik skanalizowania gminy oraz liczba budynków objętych system kanalizacyjnym na terenie gminy. W dalszej perspektywie doprowadzi to do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Stryszów i zwiększenie dostępu mieszkańców do usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania nieczystości ciekłych.

Całkowity koszt projektu po rozliczeniu inwestycji wyniósł 12 791 613,30 zł.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz