Strona główna » Zasłużeni dla Powiatu Wadowickiego
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Zasłużeni dla Powiatu Wadowickiego

Pięć osób, które mają różne życiorysy, ale łączy je jedno – ich działalność społeczna może stanowić inspirację dla współczesnych i przyszłych pokoleń zostało oficjalnie uhonorowanych tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”.

Podczas 28. sesji Rady Powiatu specjalne statuetki i dyplomy otrzymali: proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie ks. prałat Stanisław Czernik, działacze NSZZ „Solidarność”: Jan Nowak i Zdzisław Szczur, jak również pośmiertnie: nauczyciel i propagator historii regionu śp. Gustaw Studnicki oraz nauczyciel i działacz „Solidarności” śp. Józef Zeman.

 Autorytety są potrzebne nam wszystkim. Jako wieloletni nauczyciel wiem, że szczególnie mocno potrzebują ich młodzi ludzie, którzy dopiero szukają własnej drogi, kształtują swoją osobowość. Nasi nowi „Zasłużeni dla Powiatu Wadowickiego”, ich działalność społeczna może inspirować, stanowić piękny wzór dla innych. Dlatego ta dzisiejsza uroczystość daje nam tak wiele radości – podkreślała podczas obrad przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska.

Wręczenie tytułów poprzedził film przybliżający sylwetki uhonorowanych osób oraz laudacje.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz