Strona główna » Ostatnie pożegnanie śp. Józefa Cholewki
LUDZIE

Ostatnie pożegnanie śp. Józefa Cholewki

Setki osób, rodzina, bliscy, przyjaciele, strażacy, współpracownicy, przedstawiciele organizacji i instytucji towarzyszyły w jego ostatniej ziemskiej drodze oddanemu w działalności społecznej i publicznej śp. Józefowi Cholewce.

W sobotę, 25 września br. w Choczni odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Józefa Cholewki, wielkiego społecznika, zasłużonego mieszkańca Choczni, gminy Wadowice, zasłużonego Strażaka Ochotnika.

Uroczystej Mszy św. Żałobnej, odprawionej w kościele parafialnym pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Choczni, przewodniczył ks. infułat Jakub Gil, a kazanie wygłosił proboszcz parafii w Choczni ksiądz kanonik Zbigniew Bizoń.

– Wielokrotnie, jako proboszcz, doświadczyłem Jego wsparcia. W różnych parafialnych inicjatywach służył swoim doświadczeniem, a przede wszystkim znajomością problemu. Kiedy na początku mojej pracy duszpasterskiej miałem problem z sześcioma brzozami, których korzenie podnosiły nagrobki na cmentarzu, kiedyś rozmawiałem z nim o tym. I powiedział mi: „Niech się ksiądz nie martwi, ja pomogę, to się załatwi. Ale w miejscu jednej chciałbym kiedyś leżeć”. I tak moi drodzy dzisiaj się stanie. W miejscu tej jednej brzozy jest jego grób – wspomniał ks. kanonik Zbigniew Bizoń

Śp. Józef Cholewka zmarł po długiej chorobie 20 września 2021 roku, przeżywszy 69 lat. Od początku odrodzonego samorządu lokalnego, tj. od 1990 roku pełnił nieprzerwanie funkcję radnego Rady Miejskiej w Wadowicach. W tym czasie był m.in. przewodniczącym oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Przez długie lata był sołtysem Choczni,

Jego życie nierozerwalnie związane było z Ochotniczą Strażą Pożarną. Był m.in. członkiem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W Warszawie, członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie, wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, wiceprezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Wadowicach oraz Honorowym Naczelnikiem OSP CHOCZNIA.

Podczas uroczystości pogrzebowych podziękowania za Jego społeczną, publiczną służbę złożyli: poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Wadowicach Marian Sołtysiewicz, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz, sołtys wsi Chocznia Mariusz Jakubas.

Pośmiertnie Józef Cholewka został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski. Odznaczenie wręczył rodzinie zmarłego poseł Filip Kaczyński podczas uroczystości pogrzebowych.

Śp. Józefa żegnano ze strażackimi honorami, trumna owinięta została biało-czerwoną flagą narodową, na której spoczęła jego strażacka czapka rogatywka. Stawiły się poczty sztandarowe oraz strażacka orkiestra, a przy trumnie strażacy zawodowi zaciągnęli wartę. Po Mszy św. kondukt żałobny przeszedł na cmentarz parafialny, gdzie ciało śp. Józefa złożono do grobu.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz