Strona główna » Strażackie wybory w Stryszowie
BEZPIECZEŃSTWO

Strażackie wybory w Stryszowie

W sobotę 9 października odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Stryszowie. Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji Zarządu, jego działań, omówiono także plany na kolejną kadencję.

Prezes Zarządu, a zarazem Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman w swoim wystąpieniu podkreślił, że na terenach wiejskich, w gminach takich jak gmina Stryszów, kapitał społeczny, idee niesienia pomocy skupiają się wokół jednostek OSP i Kół Gospodyń Wiejskich, które wzajemnie się wspierają i funkcjonują razem. Podkreślił, że praca strażaków ochotników na rzecz lokalnych społeczności jest nieoceniona, wymaga szacunku, uznania i wdzięczności. Szczególnie w ostatnim trudnym czasie walki z pandemią.

W imieniu mieszkańców gminy Stryszów Szymon Duman złożył podziękowania za włączanie się w akcje roznoszenia maseczek, dowożeniu osób starszych na szczepienia, dystrybucji płynów do dezynfekcji, dezynfekcji miejsc publicznych i wspieraniu akcji promocji szczepień.

– Strażacy ochotnicy poświęcają swój wolny czas, zdrowie i życie w służbie drugiemu człowiekowi, co zasługuje na najwyższe uznanie i podziękowanie – mówił wójt gminy Stryszów.

Podczas Zjazdu wybrano na następną kadencję nowy Zarząd w składzie:

🔸Prezes – dh Szymon Duman

🔸Wiceprezes – dh Stanisław Zabiegaj

🔸Wiceprezes – dh Mateusz Kocańda

🔸Komendant Gminny – dh Bogdan Ryba

🔸Zastępca Komendanta Gminnego – dh Karol Okręglicki

🔸Sekretarz – dh. Patrycja Pindel-Styrczula

🔸Skarbnik – dh Piotr Klaczak

🔸Członek zarządu – dh Grzegorz Mnich

🔸Członek zarządu – dh Marcin Piwowarczyk

🔸Członek zarządu – dh Patryk Stawowy

🔸Członek zarządu – dh Daniel Piętoń

🔸Członek zarządu- dh Piotr Sołek

🔸Członek zarządu – dh. Kornelia Styrczula

🔸Członek Zarządu – dh Jakub Banaś

🔸Członek honorowy zarządu – dh Józef Styrczula

🔸Członek honorowy zarządu – dh Kazimierz Spólnik

🔸Członek honorowy zarządu – dh Kazimierz Trączyk

Wybrano również delegatów do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach:

🔸dh Duman Szymon

🔸dh Ryba Bogdan

🔸dh Zabiegaj Stanisław

Malwina

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz