Strona główna » Nagrody, awanse i podziękowania. Powiat uhonorował nauczycieli
EDUKACJA

Nagrody, awanse i podziękowania. Powiat uhonorował nauczycieli

32 nauczycieli i 14 dyrektorów powiatowych szkół i placówek oświatowych otrzymało wczoraj (21.10) nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia wręczono podczas edukacyjnej części 30. sesji Rady Powiatu w Wadowicach, którą zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity. 

To dzięki Państwa pracy i pasji młodzi ludzie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również poznają coraz lepiej sami siebie i budują dojrzałą osobowość – zwracała się do obecnych na sali dyrektorów i pedagogów wicestarosta Beata Smolec. –  Życzymy Wam sukcesów zawodowych, wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności. Niech nadchodzące miesiące to będzie czas powrotu do normalnego nauczania i wychowywania młodzieży, czas naznaczony nie tylko wspólną pracą z młodymi ludźmi, ale także wzajemną życzliwością i szacunkiem. Prosimy przyjmijcie nasze życzenia i przekażcie je wszystkim pracownikom oświaty w naszym powiecie – mówiła m.in. w swoim wystąpieniu.  

Wspólnie ze starostą Eugeniuszem Kurdasem wicestarosta uhonorowała 32 wyróżniających się nauczycieli oraz wszystkich 14 dyrektorów szkół średnich i placówek oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Dziewięciu pedagogów uzyskało z kolei awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Sesja była także okazją do nagrodzenia najlepszych szkół za wyniki sportowe w roku szkolnym 2019/2020 (lista wszystkich wyróżnionych osób i szkół pod tekstem).

To nie wszystko. Podczas obrad przekazano laptopy, które powiat zakupił dla trzech liceów w ramach projektu grantowego np. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Do andrychowskiego i wadowickiego LO oraz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej trafiły łącznie 24 laptopy, które będą służyć uczniom także po ustaniu pandemii. 

Radni zapoznali się również ze szczegółową informacją dotyczącą zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2020/2021 w placówkach, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym.

O – jak zwykle – wspaniałą oprawę artystyczną oraz gastronomiczną wydarzenia zadbali gospodarze, czyli uczniowie LO a także wychowankowie wadowickiego CKZiU Nr 1.   

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym

Janina Turek – I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach 

Katarzyna Przebinda-Niemczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie 

Piotr Janusiewicz – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Jolanta Satława – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Jerzy Kotaś – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

Tomasz Bizoń – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Stanisław Gliwa – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy 

Grażyna Gwoździewicz – Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie

Zbigniew Stradomski – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Józefa Karkoszka-Warchał – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie 

Małgorzata Pasternak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Izabela Iwańska – Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach 

Natalia Rykowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach 

Krystyna Rajs – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie 

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wadowicki jest organem prowadzącym

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Wadowity w Wadowicach: Agnieszka Graboń, Henryk Odrozek

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie:

Iwona Boba, Katarzyna Kasperek, Magdalena Kubalka-Pluta

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej: Elżbieta Karelus, Katarzyna Kołacz

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach: Marta Kaźmierczak, Monika Ozdoba-Śliwa, Monika Wiercimak, Jolanta Zielińska

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach:

Anna Gębala, Magdalena Juszkiewicz, Renata Bielecka, Jerzy Mamcarczyk

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie:

Małgorzata Huczek, Krystyna Pyzio, Krzysztof Szczygieł

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy: Agnieszka Augustyniak, Dagmara Cieślica

Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie: Anna Macierzyńska-Cepcer, Monika Niedziela

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej: Elżbieta Dziedzic, Barbara Olesińska, Robert Mikołajek

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie: Mirosława Zegadłowicz, Beata Koszyk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej: 

Ewa Woźniak, Agnieszka Filek

Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach: Barbara Widlarz-Koczeń

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach: Agnieszka Ochman

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie: Grażyna Dyrlaga

Nauczyciele, którzy 21 października odebrali awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego

Monika Wanat, Iwona Wiercimak – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Wioletta Głuszek, Jarosław Zieliński – Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

Artur Dubis – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie

Tomasz Kłapyta – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie

w Andrychowie

ks. Wojciech Olesiński – Zespół Szkół Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Andrychowie

Regina Cyper – Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Agnieszka Bobrek – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z Powiatu Wadowickiego
w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
w roku szkolnym 2019/2020

Igrzyska Dzieci

I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wadowicach

II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach

III miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

I miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Andrychowie

II miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach

III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach

Licealiada

I miejsce: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

II miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Wadowicach

III miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz