Strona główna » Do odbioru tabliczki z nowymi adresami
WYDARZENIA

Do odbioru tabliczki z nowymi adresami

Burmistrz Wadowic poinformował o możliwości odbioru tabliczek z nowymi adresami dla miejscowości Stanisław Górny, Wysoka, Barwałd Dolny, Klecza Górna i Klecza Dolna. Poniżej informacje dla poszczególnych miejscowości.

Nowymi numerami porządkowymi została zasilona baza Ewidencji miejscowości, ulic i adresów miasta i gminy Wadowice. W związku z powyższym należy posługiwać się nazwami ulic wraz z nowymi numerami porządkowymi. Nowe adresy można sprawdzić w Systemie Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Wadowicach na stronie https://wadowice.e-mapa.net/ oraz na geoportalu krajowym na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl/.

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz