Strona główna » Wadowicki Bon Edukacyjny będzie kontynuowany
EDUKACJA

Wadowicki Bon Edukacyjny będzie kontynuowany

Wadowicki Bon Edukacyjny będzie kontynuowany również w tym roku. Specjalnie na ten cel Gmina Wadowice przeznaczy z tegorocznego budżetu ponad 1,5 mln zł.

Decyzja dotycząca świadczenia została podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach. Świadczenie to w żaden sposób nie jest opodatkowane. Wynika to bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym, która zwalnia z opodatkowania wszystkie świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Warto wspomnieć, że Gmina Wadowice, jako jedna w Polsce zdecydowała się na taki program beneficjentowy. Zakłada on, że każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej i zamieszkujące na terenie gminy Wadowice otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 500 zł na zajęcia pozalekcyjne. Co istotne pierwsze pieniądze będą wypłacane już we wrześniu, kiedy wydatki na zajęcia pozalekcyjne są największe. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od wysokości dochodów jednemu z rodziców dziecka, który jako pierwszy złożył wniosek.

  • 14 radnych było za projektem uchwały, tradycyjnie cała opozycja (Panowie: Klinowski, Krasa, Malik, Mąka, Bąk i Błasiak) nie poparła mojej inicjatywy – informuje burmistrz Wadowic.

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz