Strona główna » Niepewna przyszłość ZZOZ w Wadowicach
ZDROWIE

Niepewna przyszłość ZZOZ w Wadowicach

Sytuacja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach uległa w ubiegłym roku znacznemu pogorszeniu. – ZZOZ w Wadowicach będzie borykać się z poważnym wyzwaniem utrzymania stabilności ekonomiczno-finansowej – ocenia starosta Eugeniusz Kurdas.

Sytuacja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach za 2022 rok, po wygenerowaniu ujemnego wyniku finansowego, uległa znacznemu pogorszeniu – wynika z Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej ZZOZ w Wadowicach. Szczególnie dotyczy to zyskowności z prowadzonej przez ZZOZ Wadowice działalności, zwiększenia wartości, ujemnych wyników finansowych z lat poprzednich oraz braku płynności finansowej.

Na podstawie informacji zawartych w Raporcie ocenia się, że kondycja finansowa ZZOZ w Wadowicach jest trudna. Doskwierają czynniki otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, które najbardziej uderzają w budżet ZZOZ. Słaby wynik wskaźnikowej oceny punktowej na koniec 2022 roku (18/70 punktów) oraz niepewność prognoz, które zależą od tak wielu różnych czynników sprawiają, że ZZOZ w Wadowicach będzie borykać się z poważnym wyzwaniem utrzymania stabilności ekonomiczno-finansowej. Pomimo trudnego stanu finansów ZZOZ, definitywnie daje się zauważyć właściwie ukierunkowaną aktywność Kierownictwa Jednostki, której wyrazem są przełomowe działania naprawczo-rozwojowe, w tym także poważne przedsięwzięcia inwestycyjne – ocenia starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas.

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz