Strona główna » Zmarła Kierownik GOK w Stryszowie
NEKROLOGI

Zmarła Kierownik GOK w Stryszowie

Z głębokim smutkiem informujemy, że w wieku 55 lat odeszła Małgorzata Kowalska, długoletni Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie.

Jej nieoceniony wkład w rozwijanie i upowszechnianie kultury oraz kształtowanie młodych pokoleń w zakresie edukacji kulturalnej pozostanie na zawsze nie tylko w pamięci mieszkańców Gminy Stryszów.

Śp. Małgorzata Kowalska była nie tylko osobą zaangażowaną w pracę na rzecz lokalnej społeczności, ale także prawdziwym promotorem gminy Stryszów. Jej dbałość o zachowanie historii i tradycji lokalnych była inspiracją dla wielu. Budowała relacje międzyludzkie, wspierała organizacje pozarządowe, a jej praca przyczyniła się do wzrostu prestiżu Gminy Stryszów.

Zewsząd płyną kondolencje i szczere wyrazy współczucia, do których dołącza się również redakcja.

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz