Strona główna » Dochody rajców powiatowych
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Dochody rajców powiatowych

Diety nie są głównym źródłem dochodów radnych Rady Powiatu w Wadowicach. Nasi przedstawiciele w powiecie z reguły osiągają znacznie większe pieniądze z pracy zawodowej, działalności gospodarczej, czy nawet z emerytury.

PIOTR CHRAPLA (44 lata) – Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju; Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wadowickiego. Zatrudniony w PGG KWK Piast – Ziemowit Bieruniu na stanowisku Górnik.
W 2022 roku z tytułu pracy zawodowej uzyskał dochód w wysokości 133227,51 zł, natomiast z tytułu pełnienia mandatu radnego rady Powiatu Wadowickiego uzyskał kwotę 24157,16 zł.

MICHAŁ CHRZĄSZCZ (41 lat) – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa; Członek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wadowickiego. Nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach. W 2022 roku uzyskał wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości 91339,44 zł oraz z tytułu diety radnego: 30663,44 zł.

MAREK CIEPŁY (59 lat) – Kierownik Klubu w Wadowickim Stowarzyszeniu Integracji Społecznej Klub abstynentów „Victoria”. Członek Zarządu Powiatu Wadowickiego, Członek Komisji Bezpieczeństwa oraz Członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Rady Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnął dochody z tytułu: umowy o pracę: 36 600 zł, umowy o dzieło i zleceń: 66 141,61 zł, diety Przewodniczącego Rady Osiedla nr 8 w Wadowicach: 3600 zł brutto, diety Radnego Rady Powiatu Wadowickiego: przychód 36 000 bez opodatkowania.

MAREK CIMER (70 lat) – emeryt. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu; Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnął dochody: z emerytury: 37 711,88 zł, z diety radnego: 30 921,12 zł, z tytułu pracy w komisji egzaminacyjnej w CRR w Kalwarii Zebrzydowskiej: 967,24 zł.

MAREK GAJOWY (35 lat) – adiunkt naukowo – badawczy na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, zastępca kierownika ds. badawczo-rozwojowych KMC Global w Opolu. Członek Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu; Członek Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnął dochody z tytułu:
– umowy o pracę ½ etatu na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego, Wydział Inżynierii Mechanicznej i robotyki, AGH: 69 791,97 zł netto
– umowy o pracę ½ etatu na stanowisku Zastępca Kierownika ds. badawczo-rozwojowych w projekcie Narodowego Centrum Badań i rozwoju: 29 369,52 zł netto,
– diety radnego Rady Powiatu Wadowickiego: 20 601,24 zł,
– prowadzenia indywidualnych korepetycji dla studentów i uczniów szkół średnich: 7100 zł brutto.

JAN GĘBALA (65 lat) – emeryt. Członek Komisji Statutowo-Budżetowej; Członek Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku uzyskał dochody: z tytułu emerytury: 73 882,66 zł, z diety radnego: 21 129,48 zł.

STANISŁAW HUTNICZAK (70 lat) – emeryt. Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku uzyskał dochody: emerytura: 39 347,80 zł, dieta radnego: 21 129,48 zł.

JACEK JOŃCZYK (63 lata) – zatrudniony w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej w Warszawie (obecnie Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie), zatrudniony na stanowisku Kierownika Zakładu w Wadowicach. Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnął następujące dochody:
– zatrudnienie w Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA w Warszawie: dochód brutto: 74 200 zł,
– emerytura: 130 413,32 zł brutto,
– działalność wykonywana osobiście: dochód brutto: 925 zł,
– dieta radnego powiatu: 21 129,48 zł.

ZOFIA KACZYŃSKA (75 lat) – Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach; Członek Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnęła dochody z tytułu: przewodniczącej Rady Powiatu w Wadowicach: 39 205,44 zł, emerytury: 53 332,16 zł.

ZDZISŁAW KALIŃSKI (63 lata) – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, pracownik gospodarczy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnął dochody: dieta radnego powiatu: 29 503,89 zł, pensja w WSP Andrychów: 42 266,17 zł.

IRENEUSZ KOWALCZYK (43 lata) – prowadzi działalność gospodarczą, sołtys Zebrzydowic. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Bezpieczeństwa w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskał dochód: 80 856,58 zł. Ponadto osiągnął dochody z tytułu: diety sołtysa: 10 800 zł, diety radnego powiatowego: 30 921,12 zł.

MARCIN KRAWCZYŃSKI (71 lat) – SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – lekarz, Kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Leńczach. Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnął dochody:
– z tytułu zatrudnienia: 125 330,75 zł
– emerytura: 78 782,50 zł
– inne źródła: 2 777,39 zł
– z tytułu pełnienia funkcji radnego Rady Powiatu Wadowickiego: 20 425,16 zł.

ADAM KUBIK (70 lat) – emeryt. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu; Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Członek Komisji Statutowo-Budżetowej w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnął dochody: z tytułu emerytury: 42 113,44 zł, z tytułu pełnienia obowiązków radnego Rady Powiatu Wadowickiego: 30 921,12 zł.

EUGENIUSZ KURDAS (64 lata) – Starostwo Powiatowe w Wadowicach – Starosta. Członek Komisji Statutowo-Budżetowej; Członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia w wysokości 321 281,30 zł.

SEBASTIAN MLAK (27 lat) – inspektor w Urzędzie Miasta Krakowa. Wiceprzewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju; Sekretarz Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatu Wadowickiego.  W 2022 roku osiągnął dochody w wysokości:
– Urząd Miasta Krakowa: 42 523,67 zł
– Dieta Radnego: 30 921,12 zł
– Dieta Sekretarza Rady Osiedla nr 5 w Wadowicach: 1200 zł
– Krwiodawstwo: 292,50 zł.

KAZIMIERZ MOSTOWIK (56 lat) – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy. Członek Komisji Statutowo-Budżetowej; Członek Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnął dochody w wysokości:
– Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy: 82 142,97 zł
– Dieta: 21 129,48 zł
– Stowarzyszenie Dolina Karpia: 840 zł
– Dochody z najmu lokalu: 3600 zł.

MIROSŁAW NOWAK (65 lat) – Prezes Zarządu AEC sp. z o.o. w Andrychowie. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo-Budżetowej w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągną dochody w wysokości: AEC: 199 500 zł, dieta radnego Rady Powiatu Wadowickiego: 30 921,12 zł.

GRZEGORZ OPYRCHAŁ (64 lata) – nauczyciel w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej, prowadzi również działalność gospodarczą. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu w Radzie Powiatu Wadowickiego. W ubiegłym roku osiągnął dochody z tytułu:
– umowy o dzieło: 3 229,94 zł
– wynagrodzenia za pracę: 95 768,79 zł
– pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich: 30 921,12 zł.

FRANCISZEK PENKALA (55 lat) – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Członek Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku uzyskał dochody: umowa o pracę: 72 811,60 zł, dieta radnego: 30 921,12 zł.

TADEUSZ SABAT (72 lata) – emeryt. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Radzie Powiatu Wadowickiego. W ubiegłym roku uzyskał dochody: emerytura: 39 715,16 zł, dieta radnego: 21 129,48 zł.

BEATA SMOLEC (53 lata) – wicestarosta w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Członek Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu; Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku osiągnęła dochody z tytułu:
– umowy o pracę: 198 088,17 zł
– umowy zlecenia: 11 328,00 zł
– zasiłku chorobowego: 24 636,15 zł.

MIROSŁAW SORDYL (58 lat) – dyrektor ds. inwestycji w NOWOSTYL 3 Harma-Sordyl spółka jawna w Wieprzu. Członek Zarządu Powiatu w Wadowicach. Członek Komisji Bezpieczeństwa; Członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju Rady Powiatu Wadowickiego. W ub.r. osiągnął dochody w wysokości:
– umowa o pracę: 63 430,62 zł
– inne źródła: 2 203,61 zł
– dieta radnego: 38 329,42 zł.

MAŁGORZATA TARGOSZ-STORCH (40 lat) – kierownik Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Członek Zarządu Powiatu w Wadowicach. Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Radzie Powiatu Wadowickiego. W ubiegłym roku osiągnęła dochody z tytułu:
– gospodarstwo rolne: 3 092,69 zł
– wynagrodzenie z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim: 116 143,22 zł brutto,
– inne źródła: 173,66 zł
– dieta członka zarządu: 38 329,42 zł brutto,
– działalność wykonywana osobiście: 2 253,80 zł.

JAN WACŁAWSKI (71 lat) – emeryt. Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku uzyskał dochody z tytułu: emerytury: 116 452 zł, diety radnego: 20 865 zł.

MARIA WĄDRZYK (62 lata) – starszy specjalista w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. Członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Członek Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku uzyskała dochody:
– dieta radnej: 21 129,48 zł
– emerytura: 41 135,18 zł
– zatrudnienie w ZZOZ: 52 008,00 zł
– chorobowe: 1 221,84 zł.

CZESŁAWA WOJEWODZIC (70 LAT) – pracownik administracyjny w MSH Wizan w Andrychowie, emerytura. Członek Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu; Członek Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Radzie Powiatu Wadowickiego. W ubiegłym roku uzyskała dochody:
– MSH Wizan: 31 453,10 zł,
– emerytura: 33 650,42 zł,
– dieta radnej: 21 129,48 zł.

MIROSŁAWA ZYBEK (65 lat) – wychowawca, emerytka. Przewodnicząca Komisji Statutowo-Budżetowej, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej w Radzie Powiatu Wadowickiego. W 2022 roku uzyskała dochody w wysokości:
– gospodarstwo rolne: 1 740,00 zł
– emerytura: 53 192,82 zł
– umowa o pracę: 16 967,74 zł
– dieta radnej: 30 921,12 zł.

Źródło: Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Wadowicach za rok 2022.

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz