Strona główna » Wadowice wznowiły Bon Edukacyjny
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Wadowice wznowiły Bon Edukacyjny

Wadowicki Bon Edukacyjny jest kontynuowany również w tym roku. Specjalnie na ten cel gmina Wadowice przeznaczyła z tegorocznego budżetu ponad 1,5 mln zł. Decyzja dotycząca świadczenia została podjęta na sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach.

Wadowicki Bon Edukacyjny ma na celu pomóc rodzicom w edukacji i spełnianiu marzeń ich dzieci i tak te pieniądze są wykorzystywane. Zakłada on, że każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej i zamieszkujące na terenie gminy Wadowice otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 500 zł na zajęcia pozalekcyjne.

Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od wysokości dochodów jednemu z rodziców dziecka, który jako pierwszy złożył wniosek. Za uchwałą w sprawie Wadowickiego Bonu edukacyjnego głosowało 14 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr LXII/586/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania w 2023 roku jednorazowego świadczenia pieniężnego „Wadowicki Bon Edukacyjny 500 ᴀ 搀氀愀 爀漀搀稀椀渀 稀愀洀椀攀猀稀欀甀樁Ԁ挀礀挀栀 渀愀 琀攀爀攀渀椀攀 䜀洀椀渀礀 圀愀搀漀眀椀挀

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz