Strona główna » Zmarł Stanisław Tyrybon
NEKROLOGI

Zmarł Stanisław Tyrybon

Zmarł pochodzący z Lgoty Stanisław Tyrybon. Należał do Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (ZIW RP). W latach 2003-2008 był członkiem Zarządu Oddziału ZIW RP w Wadowicach, 2008-2010 skarbnikiem, a od 2 września 2010 r. jego prezesem. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZIW RP z dnia 12 marca 2019 r. został uhonorowany Krzyżem 100-Lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pogrzeb Stanisława Tyrybona odbędzie się w środę 20 września o godz. 15.00 na cmentarzu komunalnym w Andrychowie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Stanisław Tyrybon (1933-2023) – urodził się 13 listopada 1933 r. w Lgocie, jako syn rolników, Michała i Marii z domu Heród. Ojciec Stanisława brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Wzięty do niewoli w okolicach Ustrzyk. Więziony w obozie jenieckim na terenie Austrii, później skierowany do robót przymusowych w Kappeln w Niemczech (od 5 sierpnia 1940 r.). Po zakończeniu II wojny światowej przebywał w amerykańskiej strefie okupacyjnej w południowo-wschodnich Niemczech. Matka Stanisława podczas wojny samotnie prowadziła gospodarstwo rolne w Lgocie, wychowywała trójkę dzieci i ukrywała Żydówkę. Maria Tyrybon była siostrą Jana Heroda, który w marcu 1944 r. został aresztowany przez gestapo, przetrzymywany w więzieniu na ul Montelupich w Krakowie, rankiem 7 kwietnia 1944 r. przewieziony do obozu KL w Płaszowie i tego samego dnia tam rozstrzelany. Według Stanisława Tyrybona brat matki został aresztowany za niezgłoszenie stacjonującym na plebanii w Witanowicach Niemcom obecności partyzantów na skubance w domu Tyrybonów w Lgocie. Dom rodzinny Stanisława Tyrybona stoi przy ul. Kamieniec w Lgocie, mieszkał z rodziną w Andrychowie. Zmarł 17 września 2023 r.

Stanisław Tyrybon ukończył szkołę zawodową w Andrychowie i jako ślusarz rozpoczął pracę w 1951 r. w Andrychowskiej Fabryce Maszyn. 19 listopada 1953 r. powołany do służby wojskowej w Nysie gdzie służył w jednostce pancernej. Po dwóch latach, 12 września 1955 r. awansowany do stopnia chorążego. 25 września uległ poważnemu wypadkowi podczas manewrów wojskowych w okolicach Międzyrzec-Słubic nad Odrą; został inwalidą wojskowym. Po zwolnieniu do cywila podjął pracę w Andrychowskiej Fabryce Maszyn przy montażu obrabiarek oraz w serwisie na terenie całego kraju, a także w ówczesnej NRD i Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Algierii, USA. W andrychowskiej AFM przepracował 31 lat. W 1978 r. został mianowany na stopień porucznika.

W roku 1982 wstąpił do Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (ZIW RP). Zrzeszony w Oddziale ZIW RP w Wadowicach. W latach 2003-2008 był członkiem Zarządu Oddziału, 2008-2010 skarbnikiem, a od 2 września 2010 r. jego prezesem. Na XV Zjeździe Delegatów ZIW RP w Krakowie został wybrany do Prezydium Zarządu Okręgu Kraków oraz delegatem na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów ZIW RP w Warszawie w 2014 r. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZIW RP z dnia 12 marca 2019 r. został uhonorowany Krzyżem 100-Lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Oddziału ZIW RP w Wadowicach w 2021 r. postanowił przekazać sztandar oddziałowy na rzecz parafii św. Macieja w Andrychowie. Uroczyste przekazanie sztandaru nastąpiło 25 września 2022 r. Prezentowaniem i opieką nad sztandarem zajmować się będzie Oddział Związku Strzeleckiego w Krakowie.

Opracował i wydał własnym sumptem bardzo interesującą „Księgę Pamiątkową ZIW RP w Wadowicach” z najważniejszymi faktami z historii ZIW od 1919 r. (wydania: 2013, 2014, 2016, 2019 i nowsze – ciągle aktualizowane). Wspomina w niej również osoby i zdarzenia związane z Lgotą, w szczególności pacyfikację przysiółka Podlas.

Źródło: Nasza Lgota

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz