Strona główna » 62 mln zł z Funduszu Polski Ład dla samorządów
GOSPODARKA

62 mln zł z Funduszu Polski Ład dla samorządów

W Małopolsce jest blisko 90 gmin, w których zidentyfikowano grunty po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Tu szczególnie potrzebna jest pomoc. Taką szansę dał Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jego specjalne nabory skierowane do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y. Dzięki edycji szóstej do Małopolski trafi prawie 209 mln zł na 87 inwestycji! Niemal 62 mln zł z tej puli to środki dla jednostek z powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego.

Przedstawicielom samorządów wręczono czeki potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycji szóstej. Do samorządów wpłynie łącznie 61 616 177,66 zł. Dofinansowanie obejmuje kwoty od 200 tys. zł do 5 mln zł, w tym:

• do powiatu chrzanowskiego:
– powiat chrzanowski – na przebudowę części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze gminy Alwernia – 4 058 789,05 zł;
– gmina Alwernia – na przebudowę i modernizację dróg w gminie Alwernia wraz z infrastrukturą drogową i techniczną – 2 450 000,00 zł;

• do powiatu myślenickiego:
– powiat myślenicki – na poprawę warunków edukacyjnych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat – 3 999 380,00 zł;
– gmina Dobczyce – na budowę wodnego placu zabaw i tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną – 2 500 000,00 zł;
– gmina Raciechowice – na budowę budynku remizy OSP Raciechowice wraz ze świetlicą gminną – 2 495 000,00 zł;
– Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa – na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych gmin Lubień, Pcim i Tokarni – etap I część 2 – 4 000 000,00 zł;

•    do powiatu oświęcimskiego:
– powiat oświęcimski – na modernizację dróg powiatowych na terenie gmin, w których funkcjonowały PGR-y – 3 920 000,00 zł;
– gmina Brzeszcze – na remont i przebudowę dróg gminnych na terenie gminy – 2 000 000,00 zł;
– gmina Osiek – na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek – 2 156 000,00 zł;
– gmina Oświęcim – na modernizację dróg w miejscowości Broszkowice – 1 959 510,00 zł;
– miasto Oświęcim – na przebudowę odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego – 1 469 619,88 zł;
– gmina Polanka Wielka – na modernizację infrastruktury użyteczności publicznej w Polance Wielkiej – 2 500 000,00 zł;
– gmina Zator – na budowę parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze – 1 858 080,00 zł;

• do powiatu suskiego:
– gmina Maków Podhalański:
– na budowę infrastruktury wodociągowej na terenie gminy – 1 470 000,00 zł;
– na budowę i modernizację dróg na terenie gminy – 980 000,00 zł;

• do powiatu wadowickiego:
– powiat wadowicki:
– na przebudowę dróg powiatowych poprzez budowę chodników dla pieszych w miejscowościach Frydrychowice, Gierałtowice i Wieprz – 1 519 000,00 zł;
– na remont mostu na kanale rzeki Wisły w ciągu drogi powiatowej nr 1775K Brzeźnica – Liszki w km 0+250 w miejscowości Brzeźnica – 2 543 798,73 zł;
– gmina Andrychów – Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie – Etap I – 2 000 000,00 zł;
– gmina Brzeźnica:
– na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy poprzez modernizację dróg gminnych – 2 500 000,00 zł;
– na budowę Otwartej Strefy Rekreacji w miejscowości Łączany – 300 000,00 zł;

– gmina Kalwaria Zebrzydowska – na modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy – 5 000 000,00 zł;
– gmina Spytkowice – na budowę nowego przedszkola i żłobka w Bachowicach – 2 500 000,00 zł;
– gmina Tomice – na modernizację dróg na terenie gminy – 2 438 000,00 zł;
– gmina Wadowice – na wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie LED na terenie Gminy z wykorzystaniem systemu zarządzania oświetleniem – 2 499 000,00 zł;
– gmina Wieprz – na budowę zbiornika na wodę wraz z systemem uzdatniania wody w miejscowości Gierałtowice – 2 500 000,00 zł.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz