Strona główna » Zamek w Spytkowicach siedzibą Muzeum Narodowego
KULTURA

Zamek w Spytkowicach siedzibą Muzeum Narodowego

default

To jedno z miejsc o bogatej historii. Pierwotną warownią w Spytkowicach był drewniany dwór obronny wzniesiony po 1490 roku. Budowla ta powstała na planie prostokąta i była otoczona murem z basztami w narożach. Dzisiejszy trójskrzydłowy kształt zamku z dwiema wieżami powstał przed rokiem 1630. Następnie Spytkowice przechodziły w ręce Opalińskich, Lubomirskich i Potockich. Podczas II wojny światowej zamek doświadczył wielkich zniszczeń. Konieczny był generalny remont. Od 1995 r. był siedzibą ekspozytury Archiwum Narodowego w Krakowie, pełniąc funkcję głównego zaplecza magazynowego. Teraz nowy rozdział w historii budowli zapisze Muzeum Narodowe w Krakowie.

Za symboliczną złotówkę

Pomiędzy dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie prof. dr. hab. Andrzejem Szczerskim i wicestarostą powiatu wadowickiego Beatą Smolec został zawarty akt notarialny mówiący o przekazaniu na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie zamku w Spytkowicach w celach magazynowych i wystawienniczych.

W uroczystości uczestniczył wojewoda małopolski, który osobiście zaangażowany był w sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. Sama transakcja była możliwa dzięki zgodzie na przekazanie Muzeum Narodowemu w Krakowie w użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości Skarbu Państwa. Zgodę tę wydał wojewoda małopolski. Zatwierdził zarazem w swoim zarządzeniu to, że Muzeum Narodowe w Krakowie będzie mogło użytkować spytkowicki zamek za złotówkę rocznie.

Zamek w Spytkowicach instytucją kultury

– Jesteśmy świadkami przełomowego wydarzenia. Zamek w Spytkowicach oficjalnie przechodzi pod opiekę Muzeum Narodowego w Krakowie. Do tej pory na zamku swoją siedzibę miało Archiwum Państwowe w Krakowie. Teraz kompleks będzie służył jako pomieszczenia magazynowe dla eksponatów zgromadzonych przez Muzeum Narodowe, które będą tu przewożone np. na czas remontów siedzib Muzeum. Będzie on również pełnił funkcję instytucji kultury, w której odbywać się będą chociażby różnego rodzaju wystawy. To kolejna bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Spytkowic, ale i całego powiatu wadowickiego oraz konkretne wzmocnienie Muzeum Narodowego w Krakowie – mówi wojewoda małopolski.

default

Muzealny system naczyń połączonych

Przejęcie w użytkowanie zamku jest ściśle związane z realizacją strategii inwestycyjnej Muzeum Narodowego na najbliższe lata, to jest przeprowadzeniem przebudowy dawnego Hotelu Cracovia do funkcji muzealnych, remontem Gmachu Głównego oraz w najbliższej perspektywie remontem Biblioteki Czartoryskich. Realizacja wszystkich tych inwestycji jest uwarunkowana stworzeniem na czas planowanych inwestycji odpowiedniej bazy magazynowej, która spełnia wszystkie stosowne warunki (zarówno prawne, jak i techniczne) do magazynowania zbiorów znajdujących się w ewidencji Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dodatkowym atutem zamku w Spytkowicach, wynikającym z dotychczasowego użytkowania, jest nieodpłatne przekazanie Muzeum przez Archiwum Państwowe w Krakowie dużej liczby regałów systemowych i konstrukcyjnych, w które obiekt wyposażany był przez poprzednie lata. Przejęcie wyposażenie od Archiwum znacznie obniży całkowite koszty dostosowania obiektu do funkcji magazynu muzealnego.

– Zamek za chwilkę stanie się miejscem, gdzie Muzeum Narodowe w Krakowie będzie pokazywać część swoich zbiorów, a przede wszystkim będzie mieć swoje magazyny, które są dla nas bezcennym nabytkiem. Magazyny dzieł sztuki, zwłaszcza te, które są w tak spektakularnym miejscu i tak dobrym pod względem konserwatorskim, to jest wielki skarb – mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

Muzeum Narodowe planuje w najbliższym czasie zlecenie wykonania szczegółowej inwentaryzacji architektonicznej obiektu. Umożliwi to wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w celu dostosowania obiektu do przyszłych funkcji muzealnych.

Źródło informacji: Muzeum Narodowe w Krakowie

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz