Strona główna » Podwyżka dla dyrektor szpitala
LUDZIE

Podwyżka dla dyrektor szpitala

Zarząd Powiatu Wadowickiego zdecydował o przyznaniu Dyrektor ZZOZ w Wadowicach podwyżki wynagrodzenia. Zmienił też formę zatrudnienia z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę.

Zarząd Powiatu w Wadowicach, na wniosek Dyrektor ZZOZ w Wadowicach Barbary Bulanowskiej, podjął decyzję o zmianie formy jej zatrudnienia z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę. W ślad za tym Zarząd Powiatu nawiązał z dniem 1 października br. stosunek pracy z Barbarą Bulanowską na stanowisku Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, w formie umowy o pracę na czas określony do dnia 28 lutego 2026 roku, w pełnym wymiarze godzin.

Ponadto, na wniosek wicestarosty Beaty Smolec, Zarząd Powiatu w Wadowicach przyznał Dyrektor ZZOZ w Wadowicach podwyżkę wynagrodzenia o 4000 zł brutto i ustalił jej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 27 000 zł brutto.

Portal FaktyWadowice

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz