Strona główna » Za nami niespokojne dni
WYDARZENIA

Za nami niespokojne dni

Za Małopolską bardzo niespokojne dni. Ubiegła sobota – pożar w Nowej Białej w gminie Nowy Targ. W czwartek trąba powietrzna na Nowsądecczyźnie i front burzowy, który przetoczył się praktycznie przez całe województwo. Działania służb związane z tymi wydarzeniami zostały dziś podsumowane na posiedzeniu sztabu kryzysowego pod przewodnictwem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz II wicewojewody Ryszarda Pagacza.

Po sztabie odbył się briefing prasowy, a następnie wojewoda wraz z wicewojewodą udali się do Librantowej, Koniuszowej oraz Nowej Białej.
– Małopolskie służby są zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. W ostatnich dniach nasze województwo bardzo mocno doświadczyło siły i nieprzewidywalności żywiołu. Domyślam się co musieli czuć mieszkańcy, którzy znaleźli się na jego drodze. Zapewniam zarazem o tym, że wszystkie służby są do ich pełnej dyspozycji – zarówno od strony proceduralnej, jak i pomocy przy porządkowaniu i zabezpieczeniu terenu. Są i będą z nimi tak długo, jak to tylko będzie konieczne. Proszę jednocześnie urzędy gmin o sprawne procedowanie wniosków, na podstawie których możemy gminom przekazywać środki na zasiłki celowe. Nasi urzędnicy mogą na bieżąco udzielać informacji w tej sprawie, jeśli tylko samorządy będą potrzebowały wsparcia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Trąba powietrzna wyrządziła spore szkody na Nowosądecczyźnie, w szczególności w miejscowościach Librantowa, Koniuszowa, Boguszowa i Łęka. To właśnie w przypadku tych miejscowości wojewoda małopolski Łukasz Kmita zawnioskował do Prezesa Rady Ministrów o umożliwienie tam wdrożenia   szybkiej i uproszczonej ścieżki odbudowy, czyli zastosowanie analogicznego mechanizmu jak dla Nowej Białej.
Kontrole Inspekcji Nadzoru Budowlanego w miejscowościach, przez które przeszła trąba powietrzna, trwały od czwartku i już się zakończyły. Na tę chwilę nie stwierdzono potrzeby wydawania decyzji o konieczności rozbiórki jakiegoś budynku, ale stan budynków jest dalej monitorowany. Uszkodzenia zostały stwierdzone w 76 budynkach: 40 mieszkalnych (większość w Librantowej) i 35 gospodarczo-garażowych oraz jednym kościele. Kontrole prowadzone były przez 7 zespołów kontrolnych składających się z inspektorów z powiatu nowosądeckiego oraz powiatów ościennych. Do sporządzenia dokumentacji fotograficznej wykorzystano również drona.

Zniszczenia wystąpiły także w innych powiatach: limanowskim (5 uszkodzonych budynków), olkuskim (54 uszkodzone budynki), miechowskim (70 uszkodzonych budynków) oraz proszowickim (5 uszkodzonych budynków).
– Od czwartku wieczorem do dzisiaj zakończyliśmy kontrolę 76 zniszczonych budynków. Na terenie powiatu nowosądeckiego żaden budynek nie został zakwalifikowany do rozbiórki. Zniszczenia dotyczą głównie pokrycia dachu, ścian szczytowych, daszków przy budynku i w infrastrukturze elektro-energetycznej– mówi małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Macałka.

Przejście frontu burzowego wiązało się z ogromem pracy Straży Pożarnej. 912 interwencji, 1047 zaangażowanych pojazdów, 5004 strażaków – liczby mówią same za siebie. 255 interwencji dotyczyło budynków mieszkalnych, 101 – gospodarczych, a 275 – wiatrołomów.

Wczoraj na miejscu pomagało mieszkańcom 155 strażaków i 33 kadetów Państwowej Szkoły Aspirantów Pożarnictwa. Dziś  jest tam ok. 20 strażaków, którzy dzielą się obowiązkami z żołnierzami 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. “Terytorialsów” było wczoraj na miejscu 40, dziś jest ich 133.

Wczoraj – zaraz po otrzymaniu wniosku samorządu – przekazaliśmy  na rachunek bankowy gminy Korzenna środki w wysokości 54 000 zł na wypłatę zasiłków celowych do 6000 zł dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk, które miały miejsce 24 czerwca. O taką kwotę zawnioskowała gmina Korzenna. Natomiast dziś otrzymaliśmy od gminy Chełmiec wniosek o przekazanie łącznie 168 tys. zł na 28 pierwszych zapomóg w kwocie 6 tys. zł.

Natychmiast wydaliśmy zarządzenie, które daje podstawę wypłaty rządowych środków przez GOPS. Jesteśmy gotowi do przekazywania poszkodowanym gminom  środków w wyższej wysokości – na zasiłki, które pomogą mieszkańcom w remontach czy pracach naprawczych.

FOTO: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz