Strona główna » Kolejny front burzowy nad Małopolską
WYDARZENIA

Kolejny front burzowy nad Małopolską

Kolejny silny front burzowy przeszedł wczoraj po południu i wieczorem przez Małopolskę. Najbardziej intensywny przebieg zjawisko to miało w powiatach nowosądeckim, brzeskim i tarnowskim.

Działania służb zostały podsumowanie za zwołanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmity posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli też przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, które najbardziej ucierpiały. Poszkodowane gminy wczoraj odwiedził I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

– Po raz kolejny Małopolska została nawiedzona przez powódź błyskawiczną. O sile zjawiska świadczy liczba 270 interwencji, którą podjęła od wczorajszego wieczoru Straż Pożarna, jak również ich zróżnicowanie. Interwencje te prowadziło 1700 ratowników i 300 zastępów. Rano bez prądu pozostawało 99 mieszkańców, z czego 89 w powiecie nowosądeckim. Dziękuję służbom za intensywne działania. Pogoda dalej będzie niespokojna. Monitorujemy sytuację. Wszystkie służby są w pełnej gotowości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Informacje o skutkach frontu burzowego podane przez samorządy:

Powiat nowosądecki

W wyniku intensywnych opadów deszczu na terenie powiatu nowosądeckiego doszło do następujących zdarzeń:

– zalane zostały drogi powiatowa w miejscowościach: Korzenna, Trzycierz, Paszyn;

– w miejscowości Korzenna zalane zostały domy, sklepy, podtopiona została remiza OSP Korzenna i amfiteatr;

– doszło do zalania ulic w miejscowościach: Stary Sącz, Chełmiec, Wielogłowy, Tęgoborze, Piątkowa;

– w miejscowości Kamianna zatkane zostały przepusty, na miejscu działała koparka.

Gmina Korzenna

Zarządzeniem Wójta Gminy Korzenna zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Korzenna.

Jak podaje gmina, odnotowano następujące straty w gminie:

– podtopione zostały budynki mieszkalne i usługowe wzdłuż drogi powiatowej Korzenna – Wilczyska w miejscowości Korzenna, Trzycierz;

– wystąpiły podtopienia wzdłuż drogi powiatowej w Łyczanej;

– zerwany został most w Koniuszowej na drodze gminnej;

– zerwany został most w Korzennej na drodze gminnej;

– podtopiona została szkoła w Korzennej, siłownia napowietrzna Osa, Orlik
w Korzennej, plac zabaw;

– zniszczona infrastruktura drogowa na miejscowościach: Korzenna, Trzycierz, Koniuszowa, Łęka;

– zalany amfiteatr w Korzennej.

W rejony wystąpienia szkód zostały wysłane służby Powiatowego Zarządu Dróg.

Gmina Łososina Dolna:

– uszkodzenia w infrastrukturze drogowej, droga powiatowa Tęgoborze – Chomranice i Zawadka.;

– uszkodzenia w infrastrukturze drogowej, doga powiatowa Tęgoborze – Wronowice;

– w miejscowości Świdnik zerwany most w miejscowości Świdnik – brak dostępu do posesji;

– zalane budynki w miejscowości Zawadka i Świdnik;

– zalana budynki użyteczności publicznej tj. Ośrodek Zdrowia, szkoła, piekarnia oraz inne budynki prywatne w Tęgoborzy;

– napływ rumoszu kamiennego wraz z lawiną błotną;

Powiat brzeski

Burmistrz Czchowa ogłosił alarm przeciwpowodziowy.

Najwięcej interwencji Straż Pożarna odnotowała w gminach Czchów, Dębno, Brzesko, Gnojnik. Działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic, garaży, posesji, udrażnianiu przepustów, rowów, czyszczeniu dróg z naniesionego błota i kamieni, przygotowywanie worków z piaskiem do ewentualnego zabezpieczenia budynków, usuwanie wywrotów z dróg.

Charakterystyczne zdarzenia:

– Pompowanie zalanej piwnicy, kotłowni, magazynu , stołówki, łazienka
z prysznicami oraz kuchni w trzy kondygnacyjnym budynku Domu Rekolekcyjnego Czchów ul. Koleboka 3. W budynku przebywało 30 dzieci – uczestników kolonii oraz 7 pracowników obsługi. Nie było konieczności ewakuacji osób.

– Pompowanie wody z przepompowni będącej ujęciem wody dla mieszkańców 2 gmin (Czchowa oraz Gnojnika) – Czchów ul. Sądecka. Przez ok. 3 godziny nie działały pompy tłoczące wodę wodociągiem w sumie dla ok. 12000 mieszkańców ww. gmin.

– W m. Mokrzyska gm. Brzesko na odcinku ok. 100 m. autostrady A4 472 km drogi na pasie w kier. Krakowa doszło do osunięcia się ziemi na jezdnię. Zdarzenie zabezpieczył zarządca drogi oraz Policja. Działania straży polegały na zmyciu jezdni autostrady przy użyciu dwóch prądów wody. Na czas działań zarządcy drogi związanych z usunięciem ziemi ruch na autostradzie w kier. Krakowa został wstrzymany.

Powiat tarnowski

Na terenie gminy Zakliczyn wystąpiły intensywne opady deszczu połączone z silnymi burzami, które spowodowały liczne podtopienia budynków, zerwanie nawierzchni dróg, uszkodzenia przepustów głównie w m. Ruda Kameralna, Filipowice, Stróże, Wola Stróska, Wesołów. Z brzegów wystąpiły potoki Rudzianka, Wolanka i ich dopływy.

Zaangażowane do działań ratowniczych zostały wszystkie jednostki OSP Z terenu gminy. Działania OSP polegały na udrażnianiu przepustów, rowów odprowadzających wodę, układaniu worków z piaskiem przy posesjach przy których doszło do podtopień.

Dodajmy, że dla wszystkich małopolskich powiatów zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia o burzach z gradem z okresem obowiązywania dziś od godz. 13.00 do godz. 24.00. Prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do
75 km/h. Miejscami wystąpi grad. IMiGW-PIB wydał również ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wód z zlewniach Skawy, Raby, Dunajca, Czarnej Orawy oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły.

Foto:
OSP Korzenna
Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz