Strona główna » Zgłoś korupcję w policji
LUDZIE

Zgłoś korupcję w policji

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział.

Zgłoszenie dotyczące korupcji można przekazać do Biura Spraw Wewnętrznych Policji pisemnie lub osobiście zgłaszając się do siedziby wskazanego niżej wydziału BSWP lub telefonicznie albo też mailowo przesyłając informację w tym zakresie na specjalne adresy poczty elektronicznej.

Wydział w Krakowie

Naczelnik: mł. insp. Paweł Bednarz
Zastępca Naczelnika: podinsp. Krzysztof Luty

tel.: 47 835 54 10
fax 47 835 54 11
email: bswp.krakow@policja.gov.pl
adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz