Strona główna » Ślubowanie klas policyjnych
BEZPIECZEŃSTWO

Ślubowanie klas policyjnych

W Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas drugich Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem zaproszeni goście: przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego – Zofia Kaczyńska, Kierownik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach Jerzy Śniegowski, Dyrektor szkoły mgr inż. Jerzy Kotaś, Z-ca Dyrektora mgr Dorota Szemik, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach młodszy inspektor – Robert Michna, a także wychowawcy klas.

Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu głos zabrali zaproszeni goście. W swoich wystąpieniach podkreślali oni znaczenie wypowiedzianych słów roty ślubowania.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach w swoim wystąpieniu przedstawił obowiązki związane ze służbą w Policji, kadetom złożył życzenia wszelkiej pomyślności na wybranej ścieżce edukacyjnej. Podkreślił też udział rodziców w motywowaniu młodzieży w duchu patriotycznym.

Ślubowanie na terenie nowego obiektu Komendy odbyło się po raz pierwszy, jest to kolejny element wieloletniej, pozytywnej współpracy pomiędzy wadowicką Policją, a Szkołą kształcącą młodzież w klasach o profilu policyjnym.

(KPP WCE)

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz