Strona główna » Burmistrz przeciw bazie przeładunkowej w Kalwarii Zebrzydowskiej
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Burmistrz przeciw bazie przeładunkowej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej bazy przeładunkowej mającej powstać na terenie firmy Kaltex. – Inwestycja może wiązać się ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza poprzez znacznie zwiększoną ilość samochodów wielko tonażowych, zwracając uwagę również iż działka na której planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje się w niecce, gdzie z pewnością gromadzić się będą spaliny czy odory powstałe przy transporcie odpadów oraz funkcjonowaniu stacji przeładunkowej i bazy transportowej. Ponadto znacznie wzrośnie poziom hałasu – argumentuje burmistrz dr Augustyn Ormanty.

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej dr Augustyn Ormanty zdecydował się odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji istniejącego PSZOK oraz realizacji stacji przeładunkowej i bazy transportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej na terenie firmy Kaltex. Z wnioskiem wystąpiła firma EMPOL.

„Biorąc również pod uwagę, że planowana inwestycja będzie stacją przeładunku odpadów i będzie wykorzystana do przeładunku odpadów zbieranych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska i innych okolicznych gminach, nie zbieranych w ramach istniejącego PSZOK, – dowóz śmieciarkami na teren stacji, przeładunek na duże samochody ciężarowe i wywóz na instalacje przetwarzania odpadów. Wszystkie powyższe prace mogą potencjalnie wpłynąć negatywnie na komfort życia mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej.
Dodatkowo położenie działki dla planowanej inwestycji, która znajduje się w centrum miasta powoduje kolejne utrudnienia z powodu dojazdu drogą krajową o już bardzo wysokim stopniu natężenia ruchu i drogą gminna prowadząca do cmentarza parafialnego oraz w przyszłości do tzw. ogrodów miejskich, przeznaczonych pod budowę domów szeregowych jednorodzinnych. Przez pobliską drogę krajową oraz gminną planuje się dojazd kilkunastu samochodów wielkotonażowych do planowanej stacji przeładunkowej, celem dostarczenia odpadów. Odpady ze stacji przeładunkowej, będą ponownie transportowane do dalszej obróbki poza teren Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej” – czytamy w treści odmownej decyzji burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zebrane akta sprawy oraz posiadana wiedza wskazują, że inwestycja polegająca na modernizacji istniejącego PSZOK oraz realizacji stacji przeładunkowej i bazy transportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 2118, wywołała sprzeciw Radnych Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej, która to przegłosowała na posiedzeniu RM dn. 26 Sierpnia 2021r. stanowisko dot. swej negatywnej opinii w sprawie planowanego przedsięwzięcia.
Ponadto protesty mieszkańców miasta Kalwarii Zebrzydowskiej a w szczególności właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją spowodowały, iż przedmiotowa inwestycja nie znalazła akceptacji społecznej, co zostało wyraźnie wyartykułowane na spotkaniu terenowym, w miejscu planowanej inwestycji. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, na które to zostali zaproszeni: Inwestor planowanej Inwestycji, Właściciel nieruchomości numer 2118 znajdującej się w Kalwarii Zebrzydowskiej, Radni Rady Miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej – z terenu miasta Kalwaria Zebrzydowska, Przewodniczący Zarządów Osiedli w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Strony postępowania (warto zaznaczyć, iż Stron postępowania jest niemal 100). Celem spotkania było przybliżenie oraz zapoznania pobliskiej społeczności w sprawie planowanej inwestycji i przedstawienie na jakim etapie jest prowadzone postępowanie- czytamy w uzasadnieniu odmownej decyzji burmistrza, od której stronie przysługuje możliwość odwołania się Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Małopolskiego.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz