Strona główna » Radny Malik przelicytował?
GOSPODARKA

Radny Malik przelicytował?

Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż parkingu przy ul. Wojtyłów w Wadowicach. Przetarg wygrał… radny Robert Malik. Wylicytował kwotę 1 miliona zł plus VAT! Jeśli Malik z kupna parkingu zrezygnuje, przepadnie mu wadium w kwocie 96 tys. zł.

Takiego obrotu sprawy chyba nikt nie spodziewał. Blisko 11-arowa działka, przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Wadowicach, na której obecnie jest parking, poszła za 1,23 mln złotych brutto! Warto dodać, że cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym sprzedaży tej nieruchomości wynosiła 480 tys. zł plus VAT.

„Szczęśliwym” nabywcą jest radny Rady Miejskiej w Wadowicach Robert Malik, który w licytacji dał najwyższą cenę.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest na tereny placów i parkingów, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym.

Trudno powiedzieć, czy Robert Malik faktycznie chce kupić ten skrawek terenu w centrum miasta, bo zgodnie z tym, co wylicytował, musiałby zapłacić za jeden ar działki ogromną kwotę ok. 113 tysięcy zł.

Chyba, że jego zamiarem było niedopuszczenie do sprzedaży parkingu poprzez podbijanie ceny, jednak przelicytował i to on stał się nabywcą.

Jeśli radny Robert Malik zrezygnuje z kupna wylicytowanej prze siebie działki, przepadnie mu wadium, które też jest niebagatelne, bo wynosi około 100 tys. zł.

„Burmistrz Wadowic w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie kancelarii notarialnej celem podpisania umowy skutkuje odstąpieniem Burmistrza Wadowic od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.” – czytamy w Ogłoszeniu o przetargu.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz