Strona główna » Szlakiem Architektury VII dnia
TURYSTYKA

Szlakiem Architektury VII dnia

W tym tygodniu Wadowice na weekend zachęcają do wybrania się w drogę szlakiem samochodowym po obiektach sakralnych powstałych po II wojnie światowej zwanych Architekturą VII dnia!

Czy wiecie, że takich świątyń powstało w Wadowicach i okolicach aż kilkanaście? Warto podkreślić, że większość z nich nie powstałaby, gdyby nie wielkie zaangażowanie miejscowych społeczności, które nieraz wznosiły mury świątyni własnymi rękami.

Po wybraniu kilku z nich, połączono je w jeden szlak samochodowy o długość 85 km. Trasa rozpoczyna się i kończy w Wadowicach. Bezpłatna Mapa Ziemi Wadowickiej dostępna w Informacji Turystycznej przy ul. Kościelnej 4 w Wadowicach.

Kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach GPS 49.87596, 19.49745

– Po wyborze kard. K. Wojtyły na papieża zrodziła się idea budowy w Wadowicach nowej świątyni upamiętniającej to wydarzenie. Po zamachu na życie Jan Pawła II w maju 1981 r. w Rzymie intencję tę rozszerzono. Zespół sakralny św. Piotra Apostoła symbolizuje drogę Jana Pawła II z Wadowic przez katedrę na Wawelu na Stolicę Piotrową.

Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Andrychowie GPS 49.86295, 19.35028

– Kościół ten określano mianem pierwszego diecezjalnego votum wdzięczności za ocalenie życia papieża Jana Pawła II w maju 1981 r. Świątynie rozplanowano na planie wielkiego sześciokąta.

Kościół św. Urbana w Roczynach GPS 49.84586, 19.30986

– Zbudowany jest na planie ryby – starochrześcijańskiego symbolu Chrystusa. Obiekt składa się z dwóch poziomów: górnego oraz dolnego, w którym odprawia się nabożeństwa tylko porą zimową. Na czołowym miejscu w kościele umieszczono wizerunek św. Krzysztofa dźwigającego na swych barkach Pana Jezusa.

Kościół św. Joachima i św. Anny w Tomicach GPS 49.89811, 19.47769

 – Kościół posiada nowoczesną i oryginalną sylwetkę o rozłożystej, wejściowej fasadzie, utrzymanej w stylu pseudobarokowym. Do nawy od południowej strony przylega kwadratowa wieża przykryta baniastym hełmem. Trzynawowe wnętrze świątyni utrzymane zostało w liniach falistych.

Kościół św. Mikołaja w Witanowicach GPS 49.92315, 19.53843

– Obecny kościół powstał po pożarze starej świątyni drewnianej z drugiej połowy XVII w. Nowy obiekt sakralny nie powstał na miejscu starego lecz wybrano nowa lokalizację. W ołtarzu głównym znajdują się obraz patrona kościoła, który pobłogosławił Jan Paweł II w Wadowicach w 1999 r.

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie GPS 49.98007, 19.55169

– Jest to pierwszy kościół powstały w diecezji krakowskiej po II wojnie światowej. W jego budowę bardzo zaangażowali się mieszkańcy wsi. Trud był tym większy, że obiekt powstawał tuż po zakończeniu wojny. Prezbiterium kościoła zwieńczono kamiennym sklepieniem, a resztę budowli przykryto drewnianym sufitem z kasetonami z roślinnym ornamentem.

Kościół Matki Bożej Anielskiej w Łączanach GPS 49.98585, 19.57773

– Jest to nowoczesna jednonawowa budowla z wieżą symbolizującą maszt Łodzi Piotrowej. Oprócz dużej wieży obiekt ma także mniejszą, w której umieszczono mały dzwon ze starej kaplicy. Jasność wnętrza kościoła zapewnia sześć wielkich okien udekorowanych witrażami przedstawiającymi sceny z Pisma Świętego i wielkie postacie z historii Kościoła.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzeźnicy GPS 49.96309, 19.63524

– Od początku mieszkańcy Brzeźnicy i Marcyporęby mocno angażowali się w to przedsięwzięcie, m.in. podczas prac na budowie. Obiekt składa się z dolnej i górnej części. Ołtarz główny to wyrzeźbiony w drewnie tryptyk przedstawiający Mękę Pańską oraz Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stanisławiu Górnym GPS 49.90711, 19.63891

– Pierwotnie zakładano, że będzie tu przeniesiony z Tłuczani drewniany kościół wotywny, ale później pomysł ten zarzucono. Zrealizowano natomiast projekt dużej, nowoczesnej i dwupoziomowej świątyni ze strzelistą wieżą.

Życzymy udanej wycieczki!

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz