Strona główna » Ruch Polska 2050 apelował o uchylenie uchwały anty-LGBT
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Ruch Polska 2050 apelował o uchylenie uchwały anty-LGBT

W czwartek, 19 sierpnia, o godz. 8.15, przed Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, przedstawiciele małopolskiego oddziału Ruchu Polska 2050 przedstawili stanowisko Polski 2050 w sprawie głosowania Sejmiku Województwa Małopolskiego dot. uchylenia tzw.  uchwały anty-LGBT i podkreślili groźbę utraty środków unijnych na rozwój Małopolski. W konferencji wzięli udział Rafał Komarewicz (Polska 2050 w Małopolsce, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa) oraz Paweł Śliz (Polska 2050 w Małopolsce).

W Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się dziś głosowanie dające radnym szansę naprawy błędu. W przeciwnym razie mieszkańcy województwa małopolskiego mogą utracić kwotę ponad 10 mld złotych z funduszy unijnych w latach 2021-2027. Za tę sytuację odpowiada niestety większość radnych sejmiku Województwa Małopolskiego, którzy 29 kwietnia 2019 r. przyjęli szkodliwą uchwałę zwaną deklaracją anty-LGBT. 14 lipca Komisja Europejska oświadczyła, że jeśli ww. deklaracja nie zostanie uchylona, wypłata środków dla Małopolski może zostać wstrzymana.

Rafał Komarewicz zauważył, że Sejmik, nie rewidując swojej decyzji, udowodni, że w obecnym kształcie politycznym nie potrafi reprezentować interesów wszystkich mieszkańców województwa. Komarewicz w sposób zdecydowany zakomunikował: “Jeżeli dzisiaj radni Małopolski utrzymają swoją złą decyzję i odbiorą mieszkańcom możliwość sięgnięcia po miliardy złotych z unijnych funduszy, będziemy apelować do wszystkich osób, środowisk i organizacji (…) o wspólne – ponad wszelkimi podziałami – działanie zmierzające do odwołania obecnego sejmiku w drodze referendum.” 

Mecenas Paweł Śliz, powołując się na art. 17 o samorządzie województwa, zauważył, że sejmik wojewódzki może być usunięty przed upływem kadencji w drodze referendum wojewódzkiego. Referendum przeprowadza się na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. “Mamy nadzieję, że dzisiejsze głosowanie nie będzie uderzać w rozwój regionu (…). Apelujemy więc o mądre i  przemyślane głosowanie, które będzie korzystne dla wszystkich mieszkańców naszego województwa.” – zakończył Śliz.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz