Strona główna » Wudyka… droga nie do poznania
GOSPODARKA

Wudyka… droga nie do poznania

Stało się tak jak zapowiadano, kierowcy korzystający z drogi gminnej  łączącej Zebrzydowice ze Stanisławem Dolnym popularnie nazwanej „Wudyka” w miejscowości Zebrzydowice … nie mogą jej poznać.  Dokonano tutaj kompleksowej przebudowy drogi wraz z budową oświetlenia.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy,  w pierwszym zostało wykonane oświetlenie, a w drugim droga została gruntownie  przebudowana. W pierwszym etapie prac wykonano oświetlenie na całym odcinku drogi, na  blisko 1 km 500 m, zostało wybudowane oświetlenie, zainstalowano 18 lamp LED.

Teraz zakończyły się prace związane z  modernizacją drogi, na odcinku 1 km 476 m wykonano przebudowę nawierzchni jezdni w zakresie jej poszerzenia i zwiększonego obciążenia, tym samym droga stała się bezpieczniejsza. Co ciekawe, dzięki wybudowaniu chodnika  droga stała się też  popularnym miejscem spacerowym, albowiem właśnie z tego miejsca rozpościera się panorama na Kalwarię, Sanktuarium i Lanckoronę.

Przebudowano pobocza, wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanał technologiczny, wykonano remont zjazdów do posesji, niezbędne urządzenia odwadniające drogę oraz wprowadzono nowe oznakowanie drogi wraz z urządzeniami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dniu wczorajszym (12.10),  dokonano odbioru drogi w którym uczestniczyli min.: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radni  Marcin Ożóg, Mirosław Faber, Sołtysi Ireneusz  Kowalczyk, Maciej Musiał, Marcin Zadora Asystent Posła RP, wykonawca, inspektor nadzoru i pracownicy Urzędu Miasta.

– Cieszymy się, że  został zrealizowany postulat mieszkańców, panów radnych i sołtysów, którzy zabiegali o remont tego odcinka drogi. Jest to bardzo ważna droga gminna, łącząca sołectwa, można ją określać jako miniobwodnica – mówił Burmistrz Augustyn Ormanty i dodał – Trzeba podkreślić, że ta  inwestycja była możliwa dzięki otrzymanej dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję za otrzymaną dotację Premierowi Mateuszowi Morawickiemu, Wojewodzie Łukaszowi Kmita, dziękuję również za pomoc Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu.   

Wartość prac wyniosła  1 mln 823 tys.  zł, a zadanie zrealizowane zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 906 tys. co stanowi 50% kosztów, pozostała część została pokryta z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz