Strona główna » Kapliczki w Leńczach i Stanisławiu Dolnym odzyskały dawny blask
RELIGIE

Kapliczki w Leńczach i Stanisławiu Dolnym odzyskały dawny blask

Gmina Kalwaria Zebrzydowska kontynuuje odnawianie kapliczek jakie znajdują się na jej terenie. Dawny blask odzyskały przydrożne kapliczki Leńczach oraz w Stanisławiu Dolnym. Koszt prac przy obu kapliczkach wyniósł prawie 44 tys. zł i w całości został pokryty ze środków Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Kapliczka filarowa. dwukondygnacyjna pw. Matki Bożej Bolesnej w Stanisławiu Dolnym pochodzi z przełomu XIX i XX w. Według ustnych przekazów mieszkańców wsi fundatorami kapliczki była rodzina Sarapaty lub Kasiarz. Przyjęto również, ze każdy mógł kapliczkę odnawiać według swojego uznania.

Kapliczka

Podczas prac rekonstrukcyjnych przywracających pierwotny wygląd kapliczki dokonano jej przeniesienia z dala od ogrodzenia, aby móc ją lepiej wyeksponować. Dodatkowo oczyszczono powierzchnie piaskowca, sklejono pęknięcia kamienia i uzupełniono ubytki. Dodatkowo zaimpregnowano kamień oraz nałożono warstwę hydrofobizującą.

Na ścianach kolumny kapliczki znajdują się wizerunki: MB Giedelskiej, Michała Archanioła, św. Jana, Cudu w Gidlach i św. Agaty. Na froncie znajduje się napis: „Na Cześć i Chwałę Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Najświętszej Maryi Panny Fundatorzy proszą o troje pozdrowienie za dusze zmarłych”. Koszt konserwacji kapliczki wyniósł 29.889 zł.

Kapliczka w Leńczach pochodzi z XIX wieku. Została postawiona jako wotum dziękczynne za powrót z powstania Styczniowego w 1869 roku. Podczas prac restauratorskich została poddana zabiegom usunięcia z powierzchni kamienia grubej warstwy zapraw cementowo-piaskowej, oczyszczono powierzchnię z nawarstwienia farb i czarnej patyny, wzmocniono fundamenty, uzupełniono ubytki formy kamiennych elementów, zaimpregnowano kamień oraz nałożono warstwę hydrofobizującą.

Dodatkowo dokonano rekonstrukcji blaszanej połaci daszku u zmieniono mocowanie blachy i krzyża. Na forcie kapliczki znajduje się napis: „IHS. Fundatorzy rodzina Zabłockich w dowód wdzięczności za powrót z Powstania Styczniowego R.P. 1869”. Koszt konserwacji kapliczki wyniósł 14.100 zł.

kap7-3

Zdjęcie 1 z 6

W odbiorze kapliczek uczestniczyli: Burmistrz Augustyn Ormanty, Radna Rady Miejskiej i Sołtys Leńcz – Pani  Jolanta Krzeszowska-Mirocha, Radna Rady Miejskiej i Sołtys – Pani Ewa Pacut, Wykonawca Pan Stanisław Strzelczyk, pracownicy UM oraz okoliczni mieszkańcy i właściciele posesji na których znajdują się odnowione kapliczki.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz