Strona główna » Nowe możliwości w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej
EDUKACJA

Nowe możliwości w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się  uroczysta inauguracja projektu pn. „Nowe kompetencje nowe możliwości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu szkoła wzbogaciła się o nowe pracownie administracyjno-usługowe.

  W uroczystości uczestniczyli m.in. członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, radny Małopolskiego Sejmiku Rafał Stuglik, przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego Zofia Kaczyńska, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimerdyrektor Biura Poselskiego Posła Filipa Kaczyńskiego Piotr Hajnosz.

Witając gości, dyrektor Zbigniew Stradomski podziękował wszystkim  za przyczynienie się do realizacji projektu. Podkreślił, że będzie on impulsem do dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego.

  Podczas spotkania dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanych pracowni w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pracownie kształcenia zawodowego przeszły tu gruntowną modernizację. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 121 051,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 2 652 893,94 zł. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich trzy pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt do kształcenia w zawodach branży administracyjno-usługowej.

– Powiat Wadowicki jest jednym z najaktywniejszych powiatów w Małopolsce w pozyskiwaniu środków na edukację zawodową” – powiedziała Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego podczas dzisiejszego (16.06) spotkania w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wsparcie w ramach projektu przeznaczone jest nie tylko na modernizację bazy szkolnej, ale również na kursy zawodowe, zajęcia przygotowujące do matury, programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, działania z obszaru doradztwa zawodowego, doskonalenie nauczycieli, doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

– W naszej oświacie dużo się dzieje i będzie się działo – mówiła Beata Smolec. – Trzymam za słowo panią marszałek, która obiecała, że nadal będzie wspierać szkolnictwo zawodowe. Dziękuję tym, którzy pomogli i uwierzyli, że projekt się uda – dodała wicestarosta.

W planach na najbliższe miesiące jest dostosowanie szkoły dla osób z niepełnosprawnością między innymi poprzez wykonanie podjazdu na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz