Strona główna » Jednomyślne poparcie dla wójta Stryszowa
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Jednomyślne poparcie dla wójta Stryszowa

Radni gminy Stryszów byli jednomyślni w ocenie ubiegłorocznej pracy wójta Szymona Dumana. Wszyscy głosowali za udzieleniem wójtowi wotum zaufania i absolutorium.

Podczas sesji Rady Gminy w Stryszowie wójt Szymon Duman jednomyślne poparcie. Radni jednogłośne przegłosowali wotum zaufania dla wójta. Również absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2020 roku Szymon Duman uzyskał jednogłośnie.

– Dziękuję Pani Przewodniczącej Rady Gminy Magdalenie Adamczyk oraz  Radnym Gminy Stryszów za zaufanie i docenienie pracy na rzecz Gminy Stryszów. Dziękuje również wszystkim Sołtysom, Panu Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz współpracownikom za sumienną pracę dla dobra Gminy i jej rozwoju! – napisał na swoim profilu internetowym wójt Szymon Duman

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz