Strona główna » Będzie obowiązek informowania o źródłach ogrzewania budynków!
GOSPODARKA

Będzie obowiązek informowania o źródłach ogrzewania budynków!

1 lipca wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji w całej Polsce. Każdy właściciel czy zarządca budynku na złożenie deklaracji będzie miał 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed dniem 1 lipca, w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca będzie to 14 dni.

Możliwość złożenia deklaracji to pierwszy z etapów budowy ogólnopolskiego systemu – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W kolejnych etapach zostaną uruchomione usługi dla obywateli, które między innymi przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa. „Zanim jednak zostaną uruchomione inne usługi Centralna Ewidencja Emisyjności  Budynków musi zostać zasilona o dane, które od 1 lipca właściciele lub zarządcy budynków będą mogli wprowadzać do systemu samodzielnie” – podkreśla p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska, zachęcając jednocześnie do składania deklaracji w formie elektronicznej.

Składanie deklaracji

Formularz nie jest skomplikowany, a jego wypełnienie nie zajmuje dużo czasu. Wpiszemy w nim podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadasz profil zaufany albo e-dowód.

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

Dlaczego zebranie danych do CEEB jest tak ważne?

Celem powstania CEEB jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza oraz likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. Problem jest poważny i wymaga stanowczych działań. „Redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska stanowi wyzwanie, a zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na świecie” – zaznacza Dorota Cabańska. Problem smogu występuje w Polsce co najmniej od kilkudziesięciu lat, a największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. Wiedza, którą uzyskamy w ramach CEEB sprawi, że działania wobec problemu smogu będą o wiele bardziej efektywne i skuteczne.

Źródło informacji: Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego

Malwina

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz