Strona główna » Jest teren pod nową Komendę Powiatową PSP
BEZPIECZEŃSTWO

Jest teren pod nową Komendę Powiatową PSP

Fot. Powiat Wadowice

Rada Miejska w Wadowicach wyraziła zgodę na przekazanie miejskich gruntów przy ul. Błonie pod budowę nowej Komendy Powiatowej PSP. W zamian gmina dostanie teren przy ul. Wojska Polskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz podpisał Uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Wadowicach z przeznaczeniem na budowę siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  wraz z JRG w Wadowicach.

Obecna siedziba Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach nie spełnia wymogów związanych z obowiązującymi standardami. Skarb Państwa nie dysponuje jednak na terenie Wadowic terenem, na którym mogłaby zostać wybudowana nowa Komenda Powiatowa PSP, dlatego zainteresowanie w szukaniu odpowiednich gruntów skierowano w stronę wadowickiego samorządu.

O przekazanie gruntów pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Wadowicach zwrócił się do samorządu gminy Wadowice Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.

W dniu 28 lipca br. Rada Miejska w Wadowicach podjęła uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Wadowicach z przeznaczeniem na budowę siedziby Komendy Powiatowej PSP wraz z JRG w Wadowicach. Nieruchomości przeznaczone do zamiany położone są przy ul. Błonie w Wadowicach. Łączna wartość działek gminy Wadowice przeznaczonych do zamiany wynosi 1267 928 zł. Natomiast działki Skarbu Państwa przy ul. wojska Polskiego, które nabędzie gmina Wadowice, wycenione są na 3 041 211 zł. 

Warto dodać, iż zgodnie z informacją dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przeznaczony pod budowę Komendy Powiatowej PSP teren znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Skawy oraz potoku Dąbrówka.

Zamiana działek przeprowadzona  zostanie bez obowiązku dokonania dopłaty różnicy wartości działek. Ponadto odrębną transakcją gmina Wadowice nabędzie od Skarbu Państwa za 1% ich wartości takie nieruchomości, jak: Plac Kościuszki, ulica Fabryczna, parking przy stacji PKP, teren przy stacji paliw BP. Po ich nabyciu gmina Wadowice na własność gmina nie będzie musiała ponosić opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz

Kliknij aby dodać komentarz